Haku ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoihin on käynnissä 15.3.2018 asti

Kuva: Shutterstock
PRH järjestää tilintarkastajatutkinnot elo-syyskuussa 2018. Osallistumisluvan hakuaika ja ilmoittautumisaika tutkintoihin on 15.2.–15.3.2018. Tutkintokokeet pidetään pääkaupunkiseudulla.

Tilintarkastuslain siirtymäkauden ajan PRH järjestää myös siirtymäkokeen ja tutkintokokeita aiemman tilintarkastuslain mukaisten tutkintojen loppuunsaattajille. Tarpeen mukaan järjestetään kelpoisuuskoe ulkomailla hyväksytyille tilintarkastajille. Tänä vuonna olemme varautuneet järjestämään kaikkiaan kahdeksan erilaista tutkintokoetta.

Uudet vuonna 2016 voimaan tulleet tutkinnot

Vuonna 2016 voimaan tulleen tilintarkastajatutkintojärjestelmän mukainen HT-perustutkinto sekä KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot on mahdollista suorittaa elo-syyskuussa seuraavina ajankohtina.

  • HT-tutkinto lauantaina ja sunnuntaina 18.–19.8.2018
  • KHT-tutkinto lauantaina 1.9.2018
  • JHT-tutkinto lauantaina 1.9.2018

Siirtymäkauden tutkinnot

Aiemman tilintarkastuslain mukaisia, keskeneräisten tutkintojen suorittamista on mahdollisuus jatkaa. Lisäksi järjestämme JHTT-tilintarkastajille siirtymäkokeen JHT-tilintarkastajaksi. Voit ilmoittautua suorittamaan aiemman tilintarkastuslain mukaista tutkintoja, jos sinulla on voimassa oleva KHT- tai HTM-tutkinnon osasuoritusoikeus tai voimassa oleva osallistumisoikeus JHTT-tutkintoon.

Siirtymäkauden tutkinnot järjestetään seuraavasti:

  • HTM 1-osa lauantaina 18.8.2018
  • HTM 2-osa sunnuntaina 19.8.2018
  • KHT 1-osa lauantaina 18.8.2018
  • KHT 2-osa lauantaina 1.9.2018
  • JHTT-tutkinnon 1- ja 3-osa lauantaina 1.9.2018
  • JHTT-tutkinnon 2-osa sunnuntaina 19.8.2018
  • Siirtymäkoe lauantaina 18.8.2018

Tutkinto-ohjeet prh.fi-verkkosivustolla

Tutkinto-ohjeet 2018 ovat verkkosivuillamme. Ohjeisiin on koottu tietoa eri tutkinnoista, tutkintovaatimuksista ja tutkintomaksuista sekä haku- ja ilmoittautumislomakkeet.

Siirry tutkinto-ohjeisiin 2018.

Osallistujat tyytyväisiä tilintarkastajatutkintoihin

PRH teki vuoden 2017 tilintarkastajatutkintoihin osallistuneille palautekyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää kokelaiden näkemyksiä tutkinnoista ja niiden sisällöstä.

Tutkintoihin ja siirtymäkokeeseen osallistuneiden kokelaiden kokonaistyytyväisyys tutkintoon oli hyvää tasoa ja vastasi viime vuoden tyytyväisyyslukemia. Osan mielestä vastausaika tutkinnossa oli liian lyhyt, kertoo tilintarkastajien hyväksymisestä ja rekisteröinnistä vastaava päällikkö Hanna Kattainen. Käytämme kyselyn tuloksia apuna tutkintojen kehittämisessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.03.2018