Patentoidulla suomalaiskeksinnöllä tehdään puhdasta vettä auringolla

Kenialaiskylässä iloitaan kun kaivosta saadaan nyt puhdasta vettä.

Ainutlaatuisen keksinnön ansiosta kenialaisen Tseikurun kylän elämä mullistui melkoisesti reilu vuosi sitten. Naisten ja lasten tunteja kestäneet päivittäiset vedenhakumatkat päättyivät, ja likaisen veden juonti loppui. Nyt 700 kyläläistä saa puhdasta vettä kylälle tuodun aurinkoenergialla toimivan vedenpuhdistusyksikön kautta.

Uusiutuvan teknologian käytöstä pitkään kiinnostunut Heikki Pohjola keksi viitisen vuotta sitten, kuinka merivedestä voisi tehdä juomavettä aurinkoenergialla. Yhteistyössä Aalto yliopiston energiatekniikan laitoksen kanssa hän pääsi testaamaan teknologiaa vuoden verran yliopiston laboratoriossa.

Kävi selväksi, että keksinnöllä on hyvät kaupallistamisen edellytykset. Keksijä jätti PRH:lle patenttihakemuksen, ja perustettiin Solar Water Solutions Oy. Sen toimitusjohtajana aloitti Antti Pohjola. Hänellä on liiketoiminnan vetovastuu isä-Heikin vastatessa teknologiasta.

– Patenttisuoja periaatteessa yksinkertaiselle keksinnölle on erittäin merkittävä asia. Suojattu teknologia on tämän päivän globaalissa maailmassa menestymisemme ehdoton edellytys, toteaaAntti Pohjola.

Hyvä tutkimus ja keskustelua keksijän kanssa

Heikki Pohjolan patenttihakemus päätyi tutkijainsinööri Pekka Ruhan käsiteltäväksi. Vastaavissa tehtävissä työskentelee PRH:ssa yli sata ammattilaista, joista jokainen on oman tekniikan sektorinsa osaaja.

Tutkijan tehtävä on Pekka Ruhan mielestä auttaa omalta osaltaan hakijaa saamaan paras mahdollinen suoja keksinnölleen. Se tarkoittaa käytännössä kahta asiaa: patenttitutkimuksen tekoa mahdollisimman hyvin kaikki vastaavat keksinnöt etsien ja tarvittaessa kommunikointia keksijän kanssa.

– Patentteja myöntävänä viranomaisena emme voi suoraan auttaa asiakasta hakemuksen muotoilussa. Tarvittaessa neuvomme ottamaan yhteyttä johonkin patenttitoimistoon, sillä hakemuksessa sanamuoto ja pilkun paikkakin on erittäin tärkeä. Keksijä saattaa keskittyä liian tiukasti omaan, esimerkiksi veneeseen sopivaan keksintöönsä, eikä huomaa ajatella laajempia käyttömahdollisuuksia. Patenttivaatimukset voisi ehkä kohdistaa myös muihin vesikulkuneuvoihin, esimerkiksi lauttoihin, sukellusveneisiin ja SUP-lautoihin.

Tutkimukset tehdään pääasiassa patenttijulkaisuja sisältävistä tietokannoista, joissa on tietoja 1800-luvulta nykypäivään asti useista kymmenistä maista, Euroopasta USA:han ja Aasiaan. Myös internet on hyvä tietolähde.

Välipäätöksessään tutkija ilmoittaa onko keksintö patentoitavissa vai ei. Samalla ilmoitetaan tutkimuksessa löydetty lähin keksinnön kaltainen tekniikka. Tämän jälkeen hakija voi halutessaan muokata patenttivaatimuksia tutkimustulosten pohjalta.

Aurinkovoimalla ilman akkuja

Namibiassa aurinkoenergialla toimiva laite tuottaa kasteluvettä Atlantin valtamerestä kestävällä tavalla.

Vesiongelmat koskettavat koko maailmaa. Esimerkiksi kenialaisista 40 prosenttia kärsii puhtaan juomaveden puutteesta. Vesilähteenään he käyttävät likaista kaivovettä tai vaikka lammikoista keräämäänsä vettä. Erityisesti ongelma koskee köyhää maaseutua ja kaupunkien slummialueita. Monilla saarilla taas pohjavesikin on suolaista.

– Kehittämämme vedenpuhdistusjärjestelmä perustuu käänteisosmoosimenetelmään, joka tuottaa juomavettä lähes mistä tahansa vesilähteestä ilman kemikaaleja. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen teknologiastamme tekee se, että pystymme hyödyntämään aurinkopaneelien tuottaman energian suoraan ilman kalliita ja tilaa vieviä akkuja. Aurinko käyttövoimana ei maksa mitään. Laitteita on mahdollista käyttää myös sähköllä, mikä suomalaiselle mökkiläiselle voi olla joskus tarpeen, toteaa Antti Pohjola.

Solar Water Solutionsin pilottihankkeessa Hangon satamassa auringolla tuotettiin merivedestä puhdasta vettä kaksi kuutiota tunnissa. Nyt tuotekehitystyötä tehdään Suomen lisäksi Abu Dhabissa, jossa on aidot olosuhteet testata kunnon auringossa eri laitekokoluokkia. Tuotekehitystä helpottaakseen yritys pitää laitteiden kokoonpanon itsellään, mutta käyttää komponenttien teossa luotettavia alihankkijoita.

Suunnitellusti globaaleille markkinoille

Itämeren olosuhteisiin soveltuva laite helpottaa kesämökkiläisiä, juomavettä saa tehtyä paikallisesti omasta rannasta.

Ensimmäinen Solar Water Solutionsin kaupallinen tuote tuli markkinoille 2018. Tuoteperheeseen kuuluu erikokoisia laitteita vastaamaan niin mökkiläisen kuin kokonaisen afrikkalaisen kylän tarpeita. Kaikki laitteet ovat helppokäyttöisiä ja täysin automaattisia.

Minimalliston pienimmällä laitteella voi tehdä merivedestä juomavettä 25 litraa tunnissa. Suurimman laitteen kapasiteetti riittää tekemään Atlantin suolaisesta vedestä puhdasta juomavettä jopa 7 000 litraa tunnissa. Itämeren murtovesiolosuhteissa malli tuottaa 6 000–12 000 litraa tunnissa.

Nyt laitteita on maailmalla Kenian lisäksi Namibiassa ja Arabiemiirikunnissa. Nämä pääkohteet halutaan tehdä hyvin. Sen jälkeen on aika lähteä laajentamaan toimintaa. Tärkeitä kansainvälistymisen yhteistyökumppaneita ovat useat järjestöt, joiden kanssa pyritään auttamaan esimerkiksi pakolaisleirien vesihuoltoa ja säästämään valtavia kuljetus- ja muovijätekustannuksia.

Merkittävää tukea työhön monelta taholta

Solar Water Solutions vastaanotti Pelasta Itämeri -palkinnon helmikuisilla Venemessuilla.

Antti Pohjola kiittää yhteistyökumppaneita ja tukijoita, joita ilman Solar Water Solutions ei olisi nykyisessä pisteessä.

Alkuvaiheessa Aalto yliopiston tuki ja sen tarjoamat resurssit sekä myöhemmin Business Finlandin tuki, avustukset ja lainat ovat olleet tärkeitä tuotekehityksen ja kaupallistamisen sekä kansainvälisen pilotoinnin kannalta. Myös sijoittajia on saatu mukaan.

– Olemme säästäneet ainakin yhden vuoden, kun olemme voineet tehdä työtä kunnon resursseilla.
Solar Water Solutionsissa työskentelee reilun 10 hengen tiimi. Esimerkiksi laki- ja patenttiasiapalvelut ostetaan asiantuntijoilta. Yrityksen haasteellisena tavoitteena on tuottaa kolmen vuoden päästä puhdasta vettä 400 000 ihmiselle.

Solar Water Solutions verkkosivut

Teksti: Marjo Rautvuori
Kuvat: Solar Water Solutions

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.05.2019