Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yritysten edunsaajatietojen ilmoittamisella torjutaan rahanpesua

Tiedot ilmoitettava 1.7.2020 mennessä kaupparekisteriin

Uusi, lähes kaikkia yrityksiä koskeva velvoite edellyttää niitä tekemään 1.7.2020 mennessä kaupparekisteriin ilmoituksen yrityksen tosiasiallisista edunsaajista.

Ilmoitus täytyy tehdä myös aina, kun perustetaan uusi yritys tai tiedoissa tapahtuu muutoksia.
Velvoite perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja ja tilitoimistoja tuntemaan asiakkaansa.

Sähköisen ilmoituksen teko on helppoa YTJ-palvelussa osoitteessa www.ytj.fi. Ilmoitus on maksuton.

Ilmoittaminen helpottaa yritysten omaa toimintaa

Yritysten on tunnistettava edunsaajansa ja pidettävä heistä luetteloa. Nyt tietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin on tärkeää ja monessa mielessä järkevää.

Mika Linna, johtava asiantuntija, FA

– Edunsaajien ilmoittaminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen helpottaa yrityksen omaa toimintaa. Se säästää turhilta kyselyiltä ja moninkertaiselta turhauttavalta manuaaliselta täydennys- ja tarkistustyöltä. Samalla se osoittaa yrityksen vastuullisuutta, vähentää rikollisten yritysten toimintamahdollisuuksia ja tukee osaltaan Suomen kilpailukykyä ja hyvää kuvaa taloudellisena toimintaympäristönä, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Rekisteri lisää avoimuutta yritysten omistajuudesta

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan 1.7.2017. Se asettaa esimerkiksi Suomessa toimiville pankeille, vakuutusyhtiöille, rahasto- ja rahoitusyhtiöille sekä tilitoimistoille yksiselitteisen vaatimuksen selvittää asiakasyritysten tosiasialliset edunsaajat.

Monilla yrityksillä on asiointia esimerkiksi useassa pankissa ja vakuutuskanta on hajautettu.

– Selvitystyö on ollut pakko tehdä moneen kertaan, koska ei ole ollut mekanismia, jolla tarkistus saataisiin kerralla kuntoon. Esimerkiksi pankkitiskillä havaittu puutteellinen tai väärä tieto laukaisee velvollisuuden ilmoittaa asiasta kaupparekisteriin. Tästä voi generoitua yritykselle merkittävä määrä korjausvelvollisuutta eri suunnilta. Ja jos puutteita on, kimpoaa tarkastustyö pankeista ja vakuutusyhtiöstä aina takaisin yritykselle.

Kun edunsaajien tiedot ovat helposti saatavissa kaupparekisteristä, Linna painottaa, että on kaikkien kannalta järkevintä, että yritys itse hoitaa tiedot rekisteriin ja pitää ne ajan tasalla.

– Kun tiedot merkitään kaupparekisteriin ja pidetään ajan tasalla, yrityksen ei tarvitse murehtia asiaa. Toki silti voi syntyä kysyttävää, esimerkiksi suurissa transaktioissa tai muissa lain edellyttämissä tilanteissa. Yleensä tarkistukseksi kuitenkin riittää kysymys, ovatko tiedot ajan tasalla?

------------------------

Ilmoitusvelvollisuus koskee lähes 300 000 yritystä

Edunsaajatietojen ilmoitusvelvollisuus koskee pääsääntöisesti pörssin ulkopuolella olevia osakeyhtiötä ja osuuskuntia. Yhteensä niitä on lähes 300 000. Myös pöytälaatikkoyritysten pitää tehdä ilmoitus. Toiminimiyrittäjiä velvoite ei koske, koska niissä elinkeinonharjoittaja omistaa kaiken.

Juuso Pöntinen, asiantuntijalakimies, PRH

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksestä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta yli 25 prosenttia, jolla on yli 25 prosenttia yrityksen äänimäärästä tai joka muuten käyttää yrityksessä määräysvaltaa esimerkiksi osakassopimuksen mukaan. Henkilötietojen lisäksi rekisteriin merkitään edunsaajan omistusosuus tai määräysvalta yrityksessä.

Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun edunsaajan määritelmä ei täyty tai edunsaajia ei tunnisteta. Jos siis esimerkiksi neljä henkilöä omistavat kukin 25 prosenttia yrityksestä, edunsaajana pidetään rekisteriin merkittyä hallitusta ja mahdollista toimitusjohtajaa.

- Edunsaajatietojen ilmoittaminen on yksi merkittävä yksittäinen toimenpide rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Ilmoittaminen on tärkeä asia yrityksen toiminnan ja sen luottamuksen kannalta, toteaa PRH:n asiantuntijalakimies Juuso Pöntinen .

Käytännönläheistä lisätietoa ja esimerkkejä löytyy

Tehdyt edunsaajailmoitukset näkyvät merkintänä PRH:n Virre-tietopalvelussa. Ilmoitusten sisällöstä voidaan antaa tietoja eri tahoille rahanpesulain mukaiseen käyttötarkoitukseen.

– Toivomme mahdollisimman monen tekevän edunsaajailmoituksen ennen ajan umpeutumista 1.7.2020. Lähestymme vielä niitä yrityksiä, jotka eivät ole toimineet ajoissa. Niiden yritysten kohdalle, joilta ilmoituksia ei saada, PRH tekee ilmoituksen puuttumisesta negatiivisen merkinnän kaupparekisteritietoihin. Ilmoittaminen on todella tärkeä asia. Se kannattaa hoitaa kuntoon, muistuttaa Pöntinen.

Lisätietoa edunsaaja-asioista löytyy runsaasti PRH:n verkkosivuilta kysymysten, esimerkkien, edunsaaja-apurin ja podcastin muodossa - www.prh.fiAvautuu uuteen välilehteen


Podcast - kuuntele nyt: Yritysten edunsaajat kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessäAvautuu uuteen välilehteen


Teksti: Marjo Rautvuori
Kuvat: Finanssiala ry, PRH


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.01.2021