IPR-tilastoja 2019

Seuraavassa tuore katsaus patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksia koskeviin tilastoihin. Tavaramerkkihakemuksia lukuun ottamatta hakemusmäärät ovat useina edellisvuosina olleet laskusuhdanteessa. Patentin kotimaisten yrityshakijoiden osalta lasku on pysähtynyt ja mallioikeushakemuksissakin viime vuosi oli positiivinen.

Yksityishenkilöiden patenttihakemusten määrä laski - kotimaisten yritysten hakemusmäärä pysyi ennallaan

Patentti- ja rekisterihallitukseen tehtiin vuonna 2019 yhteensä 1 396 kansallista patenttihakemusta, mikä on 6 % edellisvuotta vähemmän. Hakemusten kokonaismäärä on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen laskusuhdanteessa.

Viimevuonna suomalaiset yksityishenkilöt tekivät 169 hakemusta, mikä on neljännes vähemmän kuin edellisvuonna. Yksityishenkilöiden tekemien patenttihakemusten määrä on puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana. Suomalaisten yritysten kohdalla pitkäaikainen lasku näyttää taittuneen. Vuonna 2019 suomalaiset yritykset tekivät 1153 hakemusta. Lukumäärä on pysynyt vakaana viimeiset kolme vuotta.

Vuonna 2019 hakijoista 83 % oli suomalaisia yrityksiä ja 12 % suomalaisia yksityishenkilöitä. Ulkomaisia yrityksiä oli 5 % hakijoista ja ulkomaisia yksityishenkilöitä vain muutamassa hakemuksessa.Voimassa olevien patenttien kokonaismäärä kasvoi

PRH myönsi vuonna 2019 yhteensä 505 patenttia, mikä on 5 % edellisvuotta vähemmän. Euroopan patenttiviraston myöntämien patenttien määrä on kasvanut runsaasti viimevuosina ja tämä on näkynyt myös Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien kasvuna. Vuonna 2019 Suomessa voimaansaatettiin 8133 eurooppapatenttia, mikä on 8 % edellisvuotta enemmän.

Kansallisten hakemusmäärien laskusta huolimatta Suomessa voimassa olevien patenttien lukumäärä on lisääntynyt koko 2010-luvun. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli voimassa 54 501 patenttia. Näistä 87 % on eurooppapatentteja ja 13% PRH:n myöntämiä patentteja.

Hyödyllisyysmallihakemusten määrä laski

PRH:een tehtiin viime vuonna 313 hyödyllisyysmallihakemusta. Hakemusmäärä on laskenut 20 % jo toista vuotta peräkkäin. Hakemusmäärä putosi ensimmäistä kertaa koko historian aikana alle 400. Laskua on tapahtunut kaikissa hakijaryhmissä. Hyödyllisyysmallin hakijoista noin 60 % on suomalaisia yrityksiä ja noin 30 % suomalaisia yksityishenkilöitä.

Tavaramerkkien hakemusmäärät vakaita

Vuonna 2019 PRH:een tehtiin 3179 kansallista tavaramerkkihakemusta, mikä on 2 % edellisvuotta vähemmän. Kansallisista hakemuksista noin 90 % on suomalaisilta hakijoilta. Suomeen kohdistettuja kansainvälisiä rekisteröintejä tehtiin 1254, mikä on 9 % edellisvuotta enemmän.

Mallioikeushakemusten lasku pysähtyi

Vuonna 2019 tehtiin PRH:een 129 mallien rekisteröintihakemusta, kun edellisvuonna hakemuksia tehtiin 116. Mallioikeushakemuksien lukumäärän pidempiaikainen lasku näyttää siis pysähtyneen. Myös hakemuksiin sisältyvien mallien määrä kasvoi edellisvuoden 168 mallista 256 malliin.


Tutustu tilastoihin tarkemmin prh.fi-verkkosivuillamme:
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.03.2020