Tavaramerkkejä hankkineet yritykset ovat keskimääräistä vahvempia

Tavaramerkki on tapa suojata yrityksen oikeuksia ja erottua kilpailijoista. Asiakastiedon Luottolista-lehden selvityksen mukaan tavaramerkkejä hallussaan pitävien yritysten luottoluokitukset ovat selvästi korkeampia kuin yrityksillä keskimäärin.

Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannan mukaan tavaramerkkejä on tällä hetkellä noin 11 200 yrityksellä ja niiden yhteen laskettu liikevaihto on tuoreimpien tilinpäätöstietojen mukaan noin 191 miljardia euroa. 63 prosentilla niistä on hallussaan vain yksi tavaramerkki, mutta varsinkin suuret yritykset ovat suojanneet merkillä isonkin joukon tuotteitaan tai palveluitaan. Yli 300 tavaramerkkiä on Valiolla (386), Orionilla (336) ja Veikkauksella (335). Tavaramerkin hankinta kertoo osaltaan suunnitelmallisesta liiketoiminnasta, jossa yrityksen oikeudet on pyritty turvaamaan.


Pääosa tavaramerkkejä hallussaan pitävistä yrityksistä on osakeyhtiöitä. Tavaramerkki ei luonnollisesti ole yrityksen luottoluokitukseen vaikuttava seikka, mutta Luottolistan selvityksen mukaan tavaramerkkejä omistavien yritysten luokitukset ovat tyypillisesti vahvempia kuin muiden. Kun kaikista aktiivisista yrityksistä noin 15 prosenttia saa vahvan luokituksen (AAA tai AA+), on tavaramerkkiyrityksillä vastaava osuus yli kaksinkertainen eli 32 prosenttia. Vahvimmassa AAA-luokassa ero on kaikkein selkein. Osittain eroa selittää se, että tavaramerkkejä hankkivat eniten suuret ja keskisuuret yritykset, joiden luokitukset ovat luonnostaan vahvempia kuin kaikkein pienimmillä yrityksillä. Yli kolmannes tavaramerkin haltijayrityksistä tekee vähintään miljoonan euron liikevaihtoa.

Heikoimmissa luottoluokissa tavaramerkin haltijoiden suhteellinen osuus vastaa suunnilleen koko maan yrityskantaa. Alueellisesti tavaramerkkiyrityksiä on selvästi eniten Uudellamaalla, jossa pääkonttoriaan pitää puolet koko joukosta.

Vahva on turvallinen kumppani

Mistä luottoluokitus, vahva tai heikko, sitten kertoo? Yksinkertaistettuna se ennustaa maksuhäiriön tai konkurssin todennäköisyyttä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi heikoimmassa C-luokassa olevista yrityksistä yli puolet saa maksuhäiriömerkinnän vuoden kuluessa, kun taas vahvimman AAA-luokituksen saaneiden keskuudessa riski on lähellä nollaa.

Asiakastiedon 7-portainen luokitusmalli Rating Alfa huomioi ja yhdistelee mm. tietoa taloudesta, toiminnasta, maksutavasta ja vastuuhenkilöistä eli sen perusteella voi tehdä laajempiakin päätelmiä yrityksen kyvystä vastata sitoumuksistaan. Reaaliaikaisena tarjottavaa online-luokitusraporttia käytetään julkisissa hankinnoissa todentamaan kilpailutukseen osallistuvan yrityksen taloudellista toimintakykyä.

Lisätietoa luokituksista
Ville Kauppi

Päätoimittaja, Luottolista-lehti


Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.09.2018