Kaikilla yhdistyksillä Y-tunnus

Yhdistysrekisteri uudistui syyskuussa 2019 ja kaikilla noin 106 000 yhdistyksellä on nyt Y-tunnus. Noin puolella yhdistyksistä oli Y-tunnus jo aiemminkin, koska ne oli rekisteröity myös kaupparekisteriin tai johonkin Verohallinnon rekistereistä. Lisäksi yhdistysrekisterin sähköiset palvelut uudistettiin.

Yhdistyksen Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta. Y-tunnus korvaa yhdistyksillä aiemmin käytössä olleen rekisterinumeron. Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle tai yhteisölle antama yksilöivä tunnus.

Palautetta asiakkailta uusista palveluista

Asiakkaamme ovat olleet mukana yhdistysrekisterin uusien palvelujen kehittämisessä alusta alkaen. Keräämme myös aktiivisesti palautetta palvelujen käyttäjiltä. Tässä joitain kommentteja:

  • Selkeä on ja neuvoo hyvin. Kiitos!
  • Kaikki ok.
  • Palvelu toimii internetin nopeudella.
  • Vaikeuksia allekirjoittaa.
  • Ns. kansantajuinen, onnistuin ensimmäisellä kerralla. Hyvä minä.
  • Odotetaan nyt vielä ne loput sähköiset palvelut käyttöön...


Kiitos kaikille palautetta antaneille. Palvelujen kehittäminen jatkuu.

Yhdistysrekisterin uudistettu asiointipalvelu

Yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi perustaa yhdistyksen tai muuttaa yhdistyksen tietoja ja osoitteita. Yhdistykset saavat palvelusta reaaliaikaisesti ilmoitustensa asiakirjat, kuten maksukuitti, korjauskehotus ja uusi rekisteriote.

Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, ilmoitus pitää tehdä Y-lomakkeilla. Y-lomakkeet ovat PRH:n ja Verohallinnon yhteisiä lomakkeita, joilla voi ilmoittaa tietoja molempien viranomaisten rekistereihin samalla kertaa. Ne ovat käytössä myös kaupparekisterissä ja säätiörekisterissä. Paperilomakkeet löytyvät PRH:n ja Verohallinnon ytj.fi-verkkosivustolta.

Uutuutena hallituksen tiedot yhdistysrekisterissä

Yhdistys voi nyt ilmoittaa myös yhdistyksen hallituksen yhdistysrekisteriin. Hallituksen jäsen voi tällöin puheenjohtajan lisäksi allekirjoittaa sähköisen rekisteri-ilmoituksen. Sen sijaan nimenkirjoittajaksi rekisteröidyllä hallituksen jäsenellä ei allekirjoitusoikeutta ole. Tämä sääntö on aiheuttanut paljon kysymyksiä asiakkailta.

PRH on heinäkuusta 2019 alkaen rekisteröinyt yritysten ja yhteisöjen omistajia (edunsaajat).

Aatteellisen yhdistyksen edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin ilmoitettuja hallituksen jäseniä.

Maksuttomia tietoja yhdistyksistä Yhdistysrekisterin tietopalvelusta ja ytj.fi-verkkosivustolta

Yhdistysrekisterin sähköisestä tietopalvelusta voi hakea tietoja yhdistyksistä. Saatavilla on laaja yhdistyshaku, jolla voit hakea esimerkiksi tiettynä päivänä rekisteröityjä yhdistyksiä tai vaikkapa oman kotikuntasi yhdistyksiä.

Palvelussa voi myös seurata ilmoitusten käsittelyn etenemistä. Rekisteriotteet ja yhdistysten säännöt ovat saatavilla lisämaksusta.

Ytj.fi-verkkosivustolta voit hakea kattavat perustiedot yhdistyksistä, niiden yhteystiedoista sekä rekistereihin kuulumisesta.


Siirry yhdistysrekisterin uuteen tietopalveluun.

Siirry YTJ-yrityshakuun. HUOM! Kirjoita yhdistyksen nimi kohtaan "Yrityksen nimi".

Sähköiset palvelut sopimusasiakkaille rajapintapalveluina

Sopimusasiakkaille on saatavilla on X-Roadin tai PRH:n rajapintojen kautta yhdistysten perustietoja, sähköisiä rekisteriotteita ja sääntöjä. Loppuvuonna palvelu laajenee kattamaan yhdistysten henkilöiden ja edustamistietojen kyselyt.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.10.2019