Tilinpäätöksen toimittamisen laiminlyönti johtaa yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä

Kaupparekisteri on viimeisen vuoden aikana voimakkaasti lisännyt tilinpäätösten toimittamiseen liittyvää valvontaa. Ajantasainen ja laadukas kaupparekisteri onkin yhtenä tavoitteena kaupparekisterin valvonta- ja lakiyksikössä. Viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden huhtikuuhun noin 21 000 yritykselle lähetettiin pyyntö toimittaa tilinpäätösasiakirjat. Tilinpäätöksen palautti n. 34 % näistä yrityksistä.

Joku voi paheksua kaupparekisterin tiukempia toimia poistaa kaupparekisteristä tilinpäätösten ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneet yritykset. Toimittamisvelvollisuus tulee kuitenkin suoraan laista samoin kuin se, että lain mukaan tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätösten antama tieto onkin tärkeä mm. yritysten yhteistyökumppaneille, henkilöstölle ja osakkeenomistajille. Julkisten tietojen tavoitteena on, että jokainen tarvitsija saisi mahdollisimman oikean ja riittävän kuvan yrityksestä. Myös poistaminen tilinpäätösten ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi perustuu lakeihin.

616 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa poistettiin kaupparekisteristä syksyllä

Kaupparekisterissä oli 30.9. noin 66 000 yritystä, joilla oli vähintään yksi yli vuoden vanha tilinpäätös toimittamatta. Tänä syksynä Kaupparekisteri siirtyi järeämpiin toimenpiteisiin ja poisti kaupparekisteristä 616 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen oli viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisen jälkeen ja jotka eivät olleet toimittaneet tilinpäätösasiakirjoja useista kehotuksista huolimatta. Ennen poistamista yrityksille lähetettiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkittyyn osoitteeseen kaksi kirjettä, joissa kehotettiin ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat rekisteröitäväksi.

Tilinpäätöstietojen toimittamisen viivyttelystä tullut maan tapa

Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja Antti Riivari kertoi Kauppalehdelle poistoa koskevassa haastattelussaan: "Turhauduimme siihen, että pehmeämmät keinot eivät enää auttaneet. Halusimme näyttää, että olemme nyt tosissamme. Meillä on täällä pieni pelko siitä, että tilinpäätöstietojen viivyttelystä on tullut Suomessa maan tapa, kun siitä ei ole oikein seurannut mitään. Olemme vakuuttuneet siitä, että kaupparekisterin siivoaminen on hyvä tapa edetä tässä asiassa. Aiomme jatkaa tätä työtä myös ensi vuonna."

Yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa, jos se poistetaan kaupparekisteristä

Yritykselle poistaminen tarkoittaa sitä, ettei yritys voi harjoittaa yritystoimintaa. Poistamisen jälkeen osakeyhtiö tai osuuskunta ei voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia ja poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Koska kaupparekisteri ei halua lopettaa toimivia yrityksiä, poistettuja, toimivia yrityksiä varten on otettu käyttöön palautusmenettely. Vapaamuotoiseen palautushakemukseen on liitettävä täytetty ja allekirjoitettu tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tilinpäätösasiakirjat

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on laadittava tilinpäätösasiakirjat jokaiselta tilikaudelta ja lähetettävä ne PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin. Tilinpäätös on vahvistettava puolen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä ja ilmoitus rekisteriin on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskee toimitusvelvollisuus, vaikka yritys ei harjoittaisikaan toimintaa.
Yritys voi ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin joko toimittamalla ne suoraan kaupparekisteriin tai veroilmoituksen mukana. Verohallinto toimittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin, jos ne on oheistettu veroilmoituksen liitteeksi Verohallinnon antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjojen ilmoittaminen on maksutonta.

Lue lisää seuraavasta poistosta, joka tehdään tammikuussa 2018.

Teksti: Sari Laajaranta, PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.12.2017