Uusi englanninkielinen chatbot-palvelu yrityksen perustajille

PRH lähti kesäkuussa 2018 mukaan chatbot-yhteistyöhön Maahanmuuttoviraston eli Migrin ja Verohallinnon kanssa. Pilottiprojektissa on rakennettu syksyn aikana tekoälyä hyödyntävä automatisoitu chat-palvelu, chat robot eli tutummin chatbot. PRH:n PatRek-chatbot vastaa englanniksi asiakkaiden yleisimpiin yrityksen perustamista koskeviin kysymyksiin. Tarvittaessa asiakas voi antaa kysymyksensä Verohallinnon tai Migrin chatbotin vastattavaksi. Pilotti onkin konkreettisesti parasta viranomaispalvelua yhdessä.

Uusi palvelu ulkomaalaistaustaisille yrityksen perustajille

Yrityksen perustamisesta kiinnostuneille asiakkaillemme otettiin 28.11.2018 käyttöön uusi tekoälypohjainen chatbot-palvelu perinteisten asiakaspalvelukanaviemme rinnalle. Chatbot vastaa alkuvaiheessa ulkomaisten tai ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden yleisimpiin yrityksen perustamista koskeviin kysymyksiin englanniksi.

Pilottiprojektimme tavoitteena on, että parannamme erityisesti ulkomaalaistaustaisten henkilöiden neuvontaa yrityksen perustamisessa Suomeen. Samalla tutkimme mahdollisuuksia asiakaspalvelun laajempaankin kehittämiseen tekoälyn avulla. Pilotti antaa meille käsityksen siitä, miten vastaavaa palvelua voisi tarjota myöhemmin kaikille asiakkaillemme ja laajemmassa mittakaavassa kuin mitä pilotissa on mahdollista.

Yhdessä olemme enemmän

Palvelussa hyödynnetään paitsi tekoälyä niin myös kolmen eri hallinnonalan viraston osaamista. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtionhallinnon virastot Suomessa kokeilevat yhteisen chatbot-palvelukanavan käyttöä asiakaspalvelussa.

Viranomaisyhteistyö on projektissa näkynyt konkreettisesti mm. siinä, kuinka olemme saaneet oman bottimme kehitystyössä arvokasta tukea Migrin asiantuntijoilta. PRH:n PatRek-chatbot on kehitetty Migrin asiantuntijoiden tiiviissä ohjauksessa. Pääsimme ketterästi mukaan, meillä oli mahdollisuus hyödyntää valmista teknistä alustaa sekä opimme toisten kokemuksista.

Kolme organisaatiota - yksi kanava

Asiakkaalle uusi yhteinen palvelukanava näkyy chat-keskustelujen yhteydessä. Migrin chatbot Kamu, Veron VeroBot ja PatRek osaavat siirtää vastausvuoron toisilleen aiheen ja tarpeen mukaan. Yrittäjä saa näin vastaukset yhden luukun periaatteella, yhdestä ja samasta kanavasta ympäri vuorokauden ilman jonotusta. Yhtäaikaisesti palveltavien asiakkaiden määrä on periaatteessa rajaton.
Yhteisen palvelun toimintaa on tarkoitus testata kesäkuun 2019 loppuun asti. Siihen asti chatbot-palvelua on mahdollista käyttää kaikkien kolmen eri organisaation englanninkielisillä nettisivuilla.

Teksti: Olli Ilmarinen, kehitysasiantuntija, PRH

PS. Kaikki kolme bottia ja yleistietoja pilottiprojektista löytyy täältä: http://www.startingupsmoothly.fi/


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.12.2018