Kuka on edunsaaja?

Edunsaajailmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä ei olisi rahanpesulain mukaisia edunsaajia.

Edunsaajailmoituksessa ilmoitat, ketkä ovat yrityksessä rahanpesulain mukaisia ns. tosiasiallisia edunsaajia.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka omistaa osakkeista yli 25 prosenttia, käyttää äänimäärästä yli 25 prosenttia tai käyttää muuta määräysvaltaa yrityksessä.

Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Edunsaaja on aina ihminen. Kuolinpesää, yritystä tai kuntaa ei siis voi ilmoittaa edunsaajaksi.

Edunsaajat eivät välttämättä ole yrityksen vastuuhenkilöitä, kuten hallituksen jäseniä. Tästä syystä hallituksen tietojen pitäminen ajan tasalla ei riitä, vaan yrityksen täytyy tehdä erillinen edunsaajailmoitus.

Lue lisää uutiskirjeestämme: Miten teet edunsaajailmoituksen?

Lisää ohjeita ja esimerkkejä prh.fi-sivuilla:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2020