Toimi nyt: tee maksuton edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020

Koronavirustilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta useimpien yritysten täytyy ilmoittaa ns. tosiasiallisten edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Edunsaajailmoitus on maksuton.

Edunsaajailmoitus täytyy tehdä erikseen kaupparekisteriin, koska edunsaajat eivät välttämättä ole yrityksen vastuuhenkilöitä, kuten hallituksen jäseniä.

Useimmissa tapauksissa edunsaajat ovat yrityksen omistajia. Edunsaajailmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä ei olisikaan edunsaajia.

Valtaosalla yrityksistä ilmoitus vielä tekemättä

Velvollisuus tehdä edunsaajailmoitus koskee noin 300 000 yritystä, joista valtaosa ei vielä ole tehnyt ilmoitusta.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies tai jos yhtiömiehenä on yritys.

Toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi rekisteröityneet yhtiöt, sivuliikkeet ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta. Yhdistykset ja säätiöt eivät myös tee ilmoitusta.

Tilitoimiston työntekijä tai muu asiamies voi tehdä ilmoituksen yrityksen puolesta.

Edunsaajatiedoilla torjutaan rahanpesua

Uusi velvollisuus perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa tilitoimistoja ja pankkeja tuntemaan asiakkaansa. Edunsaajien ilmoittaminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen helpottaa siten sekä yrityksen että sen asiamiehen toimintaa.

Lue Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Pekka Vasaran haastattelu PRH:n uutiskirjeessä 5/2020:
Edunsaajatiedot kaupparekisterissä hankaloittavat rikollistoimintaa

Lue Finanssiala ry:n johtavan asiantuntijan Mika Linnan haastattelu PRH:n uutiskirjeessä 2/2020: Edunsaajatietojen ilmoittamisella torjutaan rahanpesua

Lue lisää ilmoittamisesta uutiskirjeestämme:

Kuuntele podcastimme edunsaajista (kesto noin 14 min.). Siirry kuuntelemaan podcast (mp3, 12,22 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.01.2021