Kokemuksia yhteistyöstä – Aineettomat oikeudet ja tavaramerkit osana yrittäjyyskasvatusta

Aineettomien oikeuksien ymmärtäminen on tärkeä osa nuorten yrittäjyyskasvatusta. Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Talous ja nuoret TATin yhteistyöprojekti tiedon lisäämiseksi on saatu tältä erää päätökseen.

Miltä tilanne vaikuttaa projektin jälkeen? Miten projektista saatuja oppeja kannattaa hyödyntää jatkossa?

Kuten oletimmekin, aineettomat oikeudet (IPR) eivät olleet nuorille eivätkä aina opettajillekaan tuttuja. Käytännön elämässä niistä vastaan tulevat usein tekijänoikeudet, teollisoikeudet eivät niinkään. Eri oikeudet menevät myös sujuvasti sekaisin. Aineettomia oikeuksia on haastavaa yksinkertaistaa ja opettaa ilman, että aiheen tiedollinen perusta on riittävällä tasolla.

Projektin aikana näkyi hyvin se, että mitä enemmän aiheesta tietää, sitä kiinnostavammalta se alkaa tuntua. Tärkeää oli myös osata kytkeä aineettomat oikeudet luontevalla ja merkityksellisellä tavalla osaksi TATin opetussisältöjä ja toimintaa (kuten Yrityskylät ja Bisneskurssit), jolloin aineettomat oikeudet eivät tuntuneet irrallisilta, vaan toivat lisäarvoa myös muiden aiheiden käsittelyyn.

Jo projektin valmisteluvaiheessa oli tiedossa, että TATin valtakunnallinen asiantuntijaverkosto yhdessä koulujen ja opettajien kanssa muodostaa kriittisen tekijän, jonka mukana projekti joko onnistuu tai epäonnistuu. Jälkeenpäin on ollut helppo todeta, että tällaista projektia ei olisi voitu toteuttaa ilman heitä. Projektin aikana varmentui myös se, että IPR- ja tavaramerkkiasialle osana yrittäjyyskasvatusta on selvä tilaus. Nuorten kiinnostus toivottavasti edesauttaa heidän toimintaansa tulevaisuudessa yrittäjinä.

Meille teollisuusoikeusvirastona projekti avasi uusia näkökulmia myös IPR-asioiden koulutukseen. Erityisesti toisen asteen opiskelijoille järjestetty, Slushin yhteydessä toteutettu TATin Bisneskurssien Takeoff-tapahtuma jäi mieleen. Kerroimme tavaramerkistä yritystoiminnassa ja annoimme tehtäväksi suunnitella oman tavaramerkin ryhmätyönä. Tuloksia emme valitettavasti voi julkistaa, mutta voimme vakuuttaa, että joukossa oli useita, joille olisi voinut hakea tavaramerkkiä, vaikka heti sellaisenaan.

Yleisesti projektista voi todeta, että olemme varsin tyytyväisiä siihen, miten sen tavoitteet saavutettiin. Positiivista oli myös tapa, jolla ne saavutettiin. Yhteistyö TATin kanssa oli uutta, eikä meillä ollut ennen projektin aloittamista täyttä varmuutta siitä, miten käytännön yhteistyö toimisi uudentyyppisen IPR-koulutuksessa ja erityisesti tavaramerkkitiedon levityksessä.

Lopuksi pitää nostaa esille EU:n teollisoikeusviraston EUIPOn antama taloudellinen tuki ja ennakkoluulottomuus viedä IPR-asia osaksi yrittäjyyskasvatusta kansallisten toimintamuotojen kautta. Tämä on oleellista tulevaisuutta ajatellen: hankkeissa toteutetuilla aktiviteeteilla ei ole jatkuvuutta ilman pysyvää toteutusorganisaatiota. EUIPO on sitoutunut myös tukemaan tulosten levitystä rahoittamalla jatkoprojektia vuoden 2020 loppuun asti.

Lue myös

Projektin loppuraportti (pdf, 2,84 Mt) (englanniksi)

PRH:n uutiskirje syyskuu 2019: PRH:n ja TATin yhteishanke käynnistyi oppilaitoksissa

Talous ja nuoret TAT

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO

Teksti ja kuva: Olli Ilmarinen, PRH


PRH

TAT

EUIPO

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.05.2020