Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Edunsaajatiedot kaupparekisterissä hankaloittavat rikollistoimintaa

Yritysten ilmoitettava tietonsa viimeistään 1.7.2020

Toimistopäällikkö Pekka Vasara, Finanssivalvonta

Yritysten on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin viimeistään 1. heinäkuuta 2020 sekä aina, kun uusi yritys perustetaan tai tiedoissa tapahtuu muutoksia. Velvoite koskee pääsääntöisesti kaikkia pörssin ulkopuolisia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Yrityksen edunsaajien tunnistaminen sekä tietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja niiden jatkuva ajan tasalla pitäminen on yksi tärkeä lenkki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ketjussa.

Edunsaajatietojen ilmoitusvelvoite perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Ne edellyttävät torjuntatyössä avainasemassa olevia elinkeinonharjoittajia, kuten pankkeja ja finanssialan toimijoita, tuntemaan asiakkaansa. Siksi toimijat keräävät tietoa yritysten omistussuhteista. Niillä on myös ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan puutteista ja epäjohdonmukaisuuksista.

Säästää turhalta työltä ja sujuvoittaa asiointia

Kun yrityksen itsensä ilmoittamat tosiasialliset edunsaajatiedot ovat tarvittaessa helposti saatavilla, yrityksen on entistä sujuvampaa hoitaa esimerkiksi asiointia pankissa. Yritys myös säästyy myöhemmin mahdollisesti eteen tulevalta edunsaajatietoihin liittyvältä turhalta manuaaliselta tarkistus- ja korjaustyöltä.

– Finanssialan toimijoille yrityksen edunsaajien tietäminen on keskeinen tehtävä. Koska kaupparekisterissä ei tietoja ennestään ole, nyt niiden ilmoittaminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen on todella tärkeää. Se on sekä yritykselle itselleen että finanssialan toimijoille kustannustehokas tapa hallita ja hyödyntää tietoja koneellisesti, toteaa toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimistosta.

Käytännön esimerkiksi Vasara antaa henkilön, joka on mukana useassa yrityksessä ja siirtelee varoja niiden välillä.

– Kun pankki ihmettelee, kenelle raha menee, se ryhtyy tarkistustoimiin. Perustyö on helppo tehdä, kun edunsaajatiedot on ilmoitettu kaupparekisteriin. Jos tapaus näyttää epäilyttävältä liiketoiminnalta, siihen puututaan ja siitä ilmoitetaan Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukseen. Finanssivalvonnan työ kohdistuu pääasiassa isoihin ilmiöihin, kuten liiketoimien monitorointiin ja epäilyttävien liiketoimien tutkintaan.

Osoittaa vastuullista yritystoimintaa

Edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin lisää avoimuutta yritysten omistajuudesta.

– Se, että edunsaajat pitää ilmoittaa ja kaikilta on rekisterissä yhdenmukaiset ilmoitukset, hankaloittaa rikollisten toimintamahdollisuuksia. Ilmoittaminen osoittaa yrityksen toimivan omalla kohdallaan vastuullisesti, Vasara toteaa.

Myös kansainvälisesti pidetään tärkeänä sitä, että tiedot yhtiöiden edunsaajista ovat ajantasaisia ja mahdollisimman laajasti rahanpesunlain mukaisten ilmoitusvelvollisten käytettävissä. Tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot, mutta tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on julkinen.

Kansallisesta riskiarviosta uusia työkaluja

Tärkeistä rahanpesun torjuntaan osallistuvista toimijoista pankit ja luottolaitokset, maksupalveluiden tarjoajat sekä virtuaalivaluuttatoimijat kuuluvat Finanssivalvonnan valvonnan piiriin. Valvontaa on vahvistettu viimeisen vuoden aikana.

Rahanpesun torjuntaan liittyvät kysymykset ja toimintatavat tulevat esiin ja niitä käydään läpi Finanssivalvonnan normaalien tarkastusten ja suurimpiin yhtiöihin kohdistuvan jatkuvan valvonnan yhteydessä sekä alkuvaiheen toimijoiden kanssa keskusteltaessa.

– Olemme olleet mukana myös parhaillaan laadittavan kansallisen riskiarvion teossa. Siinä pyritään löytämään uusia työkaluja tehokkaaseen arviointi- ja ennaltaehkäisytyöhön, kertoo Pekka Vasara.

Lisätietoja edunsaaja-asioista

Rahanpesulain mukainen edunsaaja on henkilö, joka omistaa yrityksestä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta yli 25 prosenttia, jolla on yli 25 prosenttia yrityksen äänimäärästä tai joka muuten käyttää yrityksessä määräysvaltaa esimerkiksi osakassopimuksen mukaan.
Edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin on maksutonta. Ilmoitus on tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi laissa määriteltyjä edunsaajia.

Teksti: Marjo Rautvuori

Kuva: Finanssivalvonta

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 25.05.2020