Pk-yritysten digiosaamisessa runsaasti vaihtelua

Pk-yritysten joukossa on diginatiiveja ja toisessa laidassa niitä, jotka eivät ole kiinnittäneet lainkaan huomiota digiosaamiseensa. Tekemistä riittää, jotta kaikki yritykset osaisivat hyödyntää digitalisaatiota kustannustehokkuutensa parantamiseksi ja oman kilpailukykynsä turvaamiseksi.

Antti Neimala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
Slushissa tehtiin taas tulevaisuutta. Monet siellä esitellyt palvelut ovat kokonaan uusia tai ne tehostavat entisiä ja ovat syntyneetkin järjestelmäjäykkyyden päälle. Asialla ovat aktiiviset diginatiivit yrittäjät. Heitä suomalaisessa pk-yrittäjäkunnassa on kuitenkin hyvin vähän.

Muut joutuvat pohtimaan digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia. Suuri osa yrityksistä on saanut digitalisaatiosta apua johonkin toimintoon, esimerkiksi markkinointiin ja viestintään. Aina löytyy myös niitä, jotka eivät ole päässeet mukaan.

Pk-yritysten digivalmiuksista saadaan tietoa Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrista ja aiheesta tehdyistä selvityksistä. Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala sanoo olevansa myönteisesti yllättynyt siitä, että joiltakin osin valmiudet ovat jo korkealla tasolla.

Tarpeet tunnistettava, palveluja löytyy

Suurimmat haasteet pk-yrityksille liittyvät Neimalan mielestä sen arviointiin, miten digitalisaatio parantaa ja tehostaa "tavallisen" pk-yrityksen toimintaa ja auttaa skaalaamaan bisneksiä.

– Digitalisaatio ei ole itseisarvo eikä se voi nousta rengin asemasta kuninkaaksi. Palveluiden tarjoajia ja valmiita ratkaisujakin löytyy tarvittaessa vaikka teleyhtiöistä. Kaikkien on selvitettävä, mitä on ja mitä pystyy hyödyntämään. Kuitenkin esimerkiksi mobiilisti toimiva ajanvarausjärjestelmä alkaa olla monille palvelualan yrittäjille jo välttämätön.

Herätellään ja vaikutetaan

Yrittäjiltä järjestönä toivotaan jotain konkreettista, joka auttaisi hallitsemaan, ymmärtämään ja ottamaan digitalisaatiota käyttöön. Järjestö on kuitenkin joutunut rajaamaan tehtävänsä: herätellään yrityksiä digitaalisten haasteiden ja mahdollisuuksien pohdintaan sekä tuodaan digi-toimintaympäristön uudistamistyöhön pk-yritysten näkökulmaa.

Hyviä käytäntöjä kerätään ja levitetään kentälle yhdessä jäsenjärjestöjen ja erilaisten sparrausryhmien kanssa. Esimerkiksi Taloushallintoliiton kanssa yhteistyö on tiivistä.

– Taloushallintopalveluiden asiakkaana ovat käytännössä kaikki yritykset. Kun nämä palvelut digitalisoituvat, hyödyt tulevat laajasti muidenkin käyttöön, Neimala toteaa.

Toimintaympäristön muutos vaatii digiloikkaa

Neimala mainitsee julkiset hankinnat toimintana, jossa yritysten on pakko huolehtia digi-valmiuksistaan. Yhä suurempi osa hankinnoista kilpailutetaan vain sähköisessä muodossa.

– Tämä merkitsee yksinkertaisesti, että jos sinulla ei ole sähköisiä järjestelmiä, et tarjoa. Ja myös julkisten palveluiden digitalisointi etenee ja pakottaa yritykset digiloikkaan. Toki taloushallinnon yritykset voivat auttaa yrityksiä sähköisessä viranomaisasioinnissa.
Neimala muistuttaa, että ei ainoastaan pk-yrittäjillä vaan myös yrittäjäjärjestöllä itsellään ja julkishallinnon toimijoilla on paljon parannettavaa digitalisaatiossa.

– Säästää tavattomasti kaikkien työtä, että esimerkiksi PRH:n ja verottajan järjestelmät saadaan toimimaan digitaalisesti yhteen täydellisesti ja nopeasti.

Teksti: Marjo Rautvuori
Kuva: Suomen Yrittäjät

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.11.2017