#PSHack100 – ratkaisuja digitalisaation haasteisiin

#PSHack100:ssa julkisen sektorin organisaatiot haastavat opiskelijat kehittämään tiimityönä ratkaisuja digitalisaation haasteisiin. Poikkeuksena tyypilliseen hackathoniin, #PSHack100:n painopiste on uusien konseptien ja toimintamallien kehittämisessä niiden koodaamisen sijaan. Se on myös Aalto-yliopiston opiskelijoille osa opintoja - projekti, joka alkoi 1.11.2016 ja jatkuu vähintään 16.12.2016 asti.

Uudet ideat tuottavat lisäarvoa PRH:lle

Itse hackathon, 17.–19.11.2016 aikana Urban Millissä Otaniemessä pidetty 24 tunnin intensiivinen tapahtuma, muodosti hyvän lähtökohdan uusien ratkaisujen kehittämiselle. PRH:n tiimeille antama haaste oli kehittää Business Starter Kit eli starttipakkaus yrityksen perustamiseen. Haasteessa korostuu uusi tapa ajatella PRH:n asiakaspalvelua ja uusien digitaalisten palvelujen tuottamaa lisäarvoa yrityksen perustajille.

Kuusi tiimiä vastaamassa PRH:n haasteeseen

PRH:n haasteeseen oli vastaamassa 20 opiskelijaa ja kuusi PRH:n asiantuntijaa. Näin saimme käyttöömme yhteensä kuusi tiimiä, jotka kehittivät ja esittelivät ratkaisujaan #PSHack100-coacheille (PRH:n, Accenturen ja Aalto-yliopiston valmentajaroolissa toimivat asiantuntijat) eri vaiheissa tapahtuman aikana. Tiimit myös kilpailivat toisiaan vastaan, ja jokaisen päivän lopussa yksi tiimi valittiin pitchaamaan eli esittelemään lyhyesti 2 minuutissa oma ratkaisunsa kaikille tapahtuman osallistujille. Hackathonissa korostui siis sekä idea ja sen konkretisointi että näiden esittäminen ja ratkaisun nopea myyminen suurelle yleisölle.

Ratkaisuehdotusten kuuntelu jatkojalostaa myös omia ajatuksia eteenpäin

PRH:n kokemukset #PSHack100:stä ovat olleet hyvinkin positiiviset. Tiimit tekivät kovasti työtä ja saivat lyhyessä ajassa aikaan hyvinkin toteuttamiskelpoisia tuloksia. Projekti on jo nyt ollut hyvä oppimiskokemus, sekä osallistujille että kaikille siinä mukanaolijoille, erityisesti coacheille, joiden tehtävä on sparrata ja ohjata opiskelijoita ja heidän ratkaisuehdotuksiaan. Ehkä eniten yllättää se, kuinka paljon voi oppia kuuntelemalla toisten ajatuksia ja näkemällä ratkaisuehdotuksia, joiden avulla voi jalostaa omia ajatuksia eteenpäin. Hackathon herätti myös ajatuksia PRH:n omasta, PRH:n digitaalisiin palveluihin keskittyvästä hackathonista tulevaisuudessa.

Tiimit esittävät ideansa PRH:n tuomaristolle 16.12.2016

Hackathonin jälkeen tiimit jatkavat tulosten käytännön toteutusta PRH:n kanssa. He myös esittävät ideansa #PSHack100-tuomaristolle joulukuussa. Sen valitsema PRH:n haasteeseen parhaan ratkaisun kehittänyt tiimi pääsee mukaan #PSHack100-finaaliin helmikuussa 2017 ja saa näin mahdollisuuden koko kilpailun voittamiseen.

#PSHack100 on järjestyksessään toinen julkisen sektorin organisaatioiden, Accenturen ja Aalto-yliopiston ja sen opiskelijoiden yhteinen projekti. #PSHack100 rakentuu 17.–19.11.2016 Urban Millissä Otaniemessä järjestetyn Hackathon- eli "hack marathon" -tapahtuman ympärille. #PSHack100:ssa Aalto-yliopiston opiskelijat ratkaisevat julkisen sektorin digitalisointiin liittyviä haasteita, tavoitteenaan Suomen julkisten palveluiden digitalisaation kiihdyttäminen. Siinä ovat mukana Apotti-hanke, Patentti- ja rekisterihallitus, Poliisihallitus, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, sisäministeriö ja Suomen tulli. #PSHack100 on myös osa virallista Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.


Teksti ja kuvat: Olli Ilmarinen, PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017