PRH ja Aalto-yliopiston pilottihanke palkittiin

Yhteishanke tähtää tutkimustyön entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen

Kuvassa vas. PRH:sta Jukka Honkanen, pääjohtaja Antti Riivari ja Timo Kallio.

PRH:n ja Aalto-yliopiston yhteinen pilottihanke palkittiin IPR University Centerin Hankenilla järjestämässä IPR Gaalassa vuoden 2016 IPR-innovaationa. PRH:n puolesta palkinnon vastaanottivat hanketta toimistopäällikkö Jorma Lehtosen alaisuudessa edistäneet Timo Kallio ja Jukka Honkanen. Aalto-yliopiston puolelta hankkeen kehitystyössä on ollut mukana erityisesti TkT Tapio Mäenpää.

Tutkimustyön myötä syntyy paljon erilaisia keksintöjä, jotka jäävät usein suojaamatta. Tämä johtuu siitä, että akateemisessa maailmassa on tarve julkaista tutkimustulokset nopeasti, kun taas patentointi edellyttäisi keksinnön salaamista keksinnön taloudellisen arvon määrittämisen ja hakemuksen jättämisen ajaksi. Tämä aika voi olla hyvinkin pitkä, jos selvitettäviä asioita on paljon.

Näitä ristiriitaisia tavoitteita on pyritty sovittamaan yhteen pilottihankkeessa, joka pyrkii luomaan Suomeen USA:n patentti- ja tavaramerkkiviraston (USPTO) provisional application -tyyppisen järjestelmän. Siinä hakija voi jättää hakemuksen normaalia keskeneräisempänä ja käyttää sitä etuoikeutena myöhemmin mahdollisesti jätettävälle hakemukselle. Tällainen hakemus voidaan jättää melko nopeasti, ja se antaa aikaa selvittää keksinnön kaupallinen potentiaali sekä tarve ja mahdollisuudet sen patentoimiseen hakemuksen jättämisen jälkeen.

- Innovaatioiden parempi hyödyntäminen on niin Suomen kuin yliopistojenkin etu ja siksi tätä hanketta on haluttu edistää, sanoo Jorma Lehtonen.

- Erityisesti prosessien sähköistyminen on mahdollistanut tällaisen järjestelmän.

Pilotin tavoitteena onkin kehittää molempien osapuolien prosesseja ja toimintatapoja.

- PRH:n tavoitteena on edistää suomalaista IPR-osaamista myös yliopistoissa ja tämä pilottihanke tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden, sanoo PRH:n patentit ja tavaramerkit -tulosalueen johtaja Jorma Hanski.

PRH:n ja Aalto-yliopiston pilottihanke jatkuu, ja tavoitteena on saada järjestelmä yleisemmin käyttöön vuoden 2017 aikana.

Kuva: Aleksi Salminen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.11.2017