Tekijänoikeuksien yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta PRH:een

Vuoden 2017 alusta PRH:n valvontatehtävät laajenivat ja PRH aloitti valvomaan, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat vuoden alussa voimaan tullutta uutta lakia tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista.

Toistaiseksi asian tiimoilta tapahtunutta ovat olleet olemassa olevien yhteishallinnointiorganisaatioiden tekemät ilmoitukset toiminnastaan sekä uuden valvontalakimiehen rekrytoinnin saattaminen loppuun.

Suomessa toimii tällä hetkellä seitsemän yhdistystä, jotka hallinnoivat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia oikeudenhaltijoiden puolesta. Nämä ovat

  • Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry
  • Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry
  • Kopiosto ry
  • AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys TUOTOS ry
  • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
  • Sanasto ry sekä
  • Näyttelijöiden tekijänoikeusjärjestö –
    Skådespelarnas upphovsrättsorganisation Filmex ry.

Varsinaisia toimenpidepyyntöjä ei vielä ole tullut vireille, mutta muutamia tekijänoikeuteen liittyviä kysymyksiä olemme vastaanottaneet. Saapuneet kysymykset ovat liittyneet enemmänkin tekijänoikeuden loukkauksiin, jotka eivät PRH:n valvonnan toimivaltaan sinänsä kuulu eivätkä siten ole johtaneet PRH:n aloittamiin valvontatoimenpiteisiin. PRH on uuteen tehtävään liittyen tavannut Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä myös oikeusministeriön edustajia, kuten myös muita sidosryhmiä.

Valvontalakimieheksi uuteen virkaan on valittu Tekijänoikeuden Tiedotus- ja Valvontakeskus ry:ssä lakimiehenä tällä hetkellä työskentelevä Asko Metsola. Asko aloittaa PRH:n palveluksessa maaliskuun lopulla. Tällä hetkellä uutta valvontalakimiestä sijaistaa neuvontalakimies Ville Ruokamo, joka tarvittaessa vastaa uuteen valvontatehtävään liittyviin kysymyksiin. Lähitulevaisuuden tavoitteena on saattaa uusi valittu valvontalakimies tutuksi ison talomme tavoille sekä osallistua laissa määritellyn yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan toimintaan.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.11.2017