Brexitin mahdollisia vaikutuksia

Isossa-Britanniassa järjestettiin 23. kesäkuuta neuvoa-antava kansanäänestys maan jäsenyydestä Euroopan unionissa. Äänestystuloksen tultua julki on aloitettu keskustelu Brexitin mahdollisista vaikutuksista. Ne selviävät ajan myötä poliittisten päätösten kautta. Todennäköisesti Brexit ei kuitenkaan toteudu ennen vuotta 2019, arvelee johtaja Jorma Hanski PRH:sta.

Brexitin vaikutukset patentteihin, tulevaan yhtenäispatenttiin, tavaramerkkeihin ja mallioikeuksiin Euroopassa ja Isossa-Britanniassa voidaan ajallisesti jakaa kolmeen osaan. Osalle asioista ei tapahdu yhtään mitään. Toisaalta on asioita, jotka muuttuvat jo ennen Brexitin toteutumista sekä muutoksia, jotka toteutuvat vasta sitten, kun Britannia on lähtenyt EU:sta.

Eurooppapatenttiin tuskin muutoksia

Ensinnäkin Euroopan patenttisopimus ja Euroopan patenttivirasto sekä järjestelmän puitteissa myönnettävä ja kansallisesti voimaan saatettava perinteinen eurooppapatentti eivät ole osa EU:ta. Niissä on kyse itsenäisestä kansainvälisestä ja alueellisesta järjestelystä. Tältä osin ei siis tapahtune mitään muutosta.

Iso-Britannia tulee pysymään mukana Euroopan patenttivirastossa, ja maassa voimaan saatetut eurooppapatentit säilyvät entisellään voimassa. Myös uusia Isoa-Britanniaa koskevia voimaan saattamisia tullaan tekemään.

Yhtenäispatentin käyttöönotto voi viivästyä

Sen sijaan Brexit vaikuttanee yhtenäispatentin eli vaikutukseltaan yhtenäisen eurooppapatentin ja yhtenäisen patenttituomioistuimen (UPC) aloittamisajankohtaan. Sen on tähän asti ennustettu tulevan voimaan vuoden 2017 alkupuolella, kun riittävä määrä mukana olevia EU:n jäsenmaita (13 mukaan lukien Saksa, Ranska ja Britannia) on ratifioinut UPC-sopimuksen.

Nyt ratifiointeja on jo kymmenen ja mahdollisesti vielä yksi lisää, kun Hollannin parlamentti teki äskettäin ratifiointiin oikeuttavan valtuuttamispäätöksen. Käytännössä siis vain Saksan ja Ison-Britannian ratifioinnit ovat uuden suojamuodon käyttöönoton ja tuomioistuimen aloittamisen esteenä.

On teoriassa mahdollista, että Iso-Britannia ratifioi sopimuksen mahdollisesta Brexitistä huolimatta.

On kuitenkin hyvin epävarmaa, ratifioiko maa tässä vaiheessa sopimuksen, joka liittyy sen asemaan Euroopan unionin jäsenenä. Niin kauan kuin Iso-Britannia on unionin jäsen, UPC-sopimus edellyttää, että se tulee mukaan. Tämä johtuu siitä, että Britannia kuuluu niihin kolmeen maahan, joissa eurooppapatentteja on saatettu kansallisesti voimaan eniten. Näiden maiden tulee olla UPC-sopimuksen ratifioijien joukossa.

Asiaa vaikeuttaa vielä se, että Lontooseen olisi tullut yksi uuden UPC-patenttituomioistuimen kolmesta päätoimipisteestä. Jos Iso-Britannia irtautuu järjestelystä, tuomioistuimelle on löydettävä uusi sijoituspaikka.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017