Tavaramerkin haltija: ilmoitathan rekisteritietojen muutoksista

Tavaramerkin haltijan tai asiamiehen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on hyvä ilmoittaa PRH:lle välittömästi. Rekisteritietojen pitäminen ajan tasalla on haltijan oman edun mukaista muun muassa, jotta haltija saa ajoissa PRH:lta tiedon tavaramerkin rekisteröinnin erääntymisestä. Voit ilmoittaa muutoksista käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa hakemuslomaketta.

Osa ilmoituksista maksuttomia

Nykyisin tiedot tavaramerkin haltijan nimen ja kotipaikan muuttumisesta sekä tiedot asiamiehen ja hänen nimensä tai kotipaikan muutoksista voi ilmoittaa maksutta. Muut muutosmerkinnät, kuten siirto ja panttaus, ovat yhä maksullisia.

Tavaramerkin haltijan ilmoittama nimen- tai kotipaikanmuutos päivitetään automaattisesti hakemuksessa mainittujen merkkien lisäksi myös muihin rekisterissä oleviin tavaramerkkeihin ja tavaramerkkeihin liittyviin vireillä oleviin asioihin. Näin varmistetaan tavaramerkkirekisterin oikeellisuus ja ajantasaisuus.

Myös asiamiehen ilmoittama nimen- tai kotipaikanmuutos päivitetään hakemuksessa mainittujen merkkien lisäksi kaikkiin muihinkin rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Lisäksi muutos päivitetään sellaisiin vireillä oleviin asioihin, joissa asiamies on merkittynä.

Ilmoita, mikäli muutos ei koske kaikkia merkkejä

Tällä hetkellä annamme välipäätöksen kaikista sellaisista hakemuksista, joiden perusteella olisimme tekemässä muutoksen useampaan merkkiin kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu. Välipäätöksessä luettelemme ne rekisteröinnit/hakemukset, joihin muutos tehdään, ja pyydämme siihen suostumusta.

Välipäätökseen on vastausaikaa neljä viikkoa. Mikäli välipäätökseen ei vastata, muutokset tehdään kaikkiin rekisteristämme löytyviin merkkeihin.

Jos muutosta ei haluta tehdä kaikille tavaramerkeille, siitä olisi siis hyvä mainita jo hakemuksessa. Tällöin välipäätösvaihe jää pois.

Massamuutoksista tulee vain hyväksymisilmoitus, jossa on lueteltu kaikki ne merkit ja hakemukset, joihin muutos on tehty. Erillistä rekisteriotetta ei siis lähetetä jokaisesta merkistä.

Lue lisää tavaramerkin rekisteritietojen muuttamisesta


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017