Valvonta toimii

Patentti- ja rekisterihallituksen valvontayksikkö valvoo kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteritietoja sekä säätiöiden toimintaa. Kuluneena keväänä ja kesänä yksikkö on pyrkinyt parantamaan monin eri tavoin rekisteritietojen ajantasaisuutta. Säätiövalvonnan tehostaminen on käynnissä.

Kehotuskirje muistuttaa tilinpäätöksen ilmoittamisesta

Kesällä ja syksyllä on lähetetty kehotuskirjeitä osakeyhtiöille ja osuuskunnille, jotka eivät ole toimittaneet tilinpäätösasiakirjojaan kaupparekisteriin määräajassa.
Mikäli yrityksesi saa kehotuskirjeen, toimita puuttuvat tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin kolmen viikon kuluessa kirjeen päiväyksestä. Ilmoittaminen on maksutonta.

PRH aloittaa vuoden 2017 alussa yritysten poistomenettelyn kaupparekisteristä toimittamattomien tilinpäätösasiakirjojen vuoksi. Nyt kehotuskirjeen saavat yritykset voivat joutua poistomenettelyyn, jos ne eivät ilmoita tilinpäätöstietojaan.

Lue lisää tilinpäätöksen ilmoitusvelvollisuudesta

Kaupparekisteristä pois 28 000 toimimatonta yritystä

Toimintansa lopettaneita yrityksiä poistettiin kaupparekisteristä elo-syyskuun vaihteessa. Rekisteristä poistui yhteensä yli 28 000 yritystä, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta kaupparekisteriin kymmeneen vuoteen. Menettelystä julkaistiin huhtikuun alussa kuulutus, jossa poistouhan alla olleille yrityksille annettiin aikaa tehdä ilmoitus kaupparekisteriin heinäkuuhun mennessä.

Poistojen jälkeen tarjolle on vapautunut tuhansia toiminimiä, jotka ovat olleet kaupparekisteriin merkittyjen yritysten käytössä ja joita muut eivät siksi ole voineet rekisteröidä.

Yhdistyslaki muuttui: Toimimattomat pois rekisteristä

Myös yhdistysrekisterissä on menossa suursiivous. Muuttunut yhdistyslaki antaa PRH:lle mahdollisuuden poistaa oma-aloitteisesti rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. PRH käynnisti poistomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan heinäkuussa.

Poistouhan alla on yli 41 000 yhdistystä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Niillä on aikaa ilmoittaa toiminnan jatkumisesta 12.1.2017 mennessä. Mikäli ilmoitusta ei tule määräajassa, yhdistys poistetaan rekisteristä.

Lue lisää yhdistysten poistosta

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017