Suomalainen patentti 175 vuotta

On maamme köyhä siksi jää – kaikki joukolla jäätä särkemään!

Johtaja Jorma Hanski, PRH

Menestyksekäs innovaatiotoiminta on yksi tärkeimmistä talouskasvua selittävistä tekijöistä. Suomen talouden käännyttyä viimein selvään nousuun, niin on perusteltua olettaa, että myös Suomessa suunnataan lisää voimavaroja tutkimukseen ja kehitykseen tarkoituksena kilpailukyvyn vahvistaminen mutta myös kokonaan uuden liiketoiminnan synnyttäminen.

Tästä kertoo se, että suomalaiset hakijat ovat jättäneet vuoden 2017 elokuun loppuun mennessä PRH:lle tutkittavaksi noin 15% enemmän patenttihakemuksia kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

On ymmärrettävää, että vaikeina aikoina yrityksillä on houkutus kulkea tuttuja väyliä ja välttää riskejä. Me suomalaiset ymmärrämme kuitenkin, että pitäytyminen tuttuun ja turvalliseen ei ole pinnalla pitävä strategia pitkällä tähtäimellä. Vain etsimällä aktiivisesti uutta ja investoimalla osaamiseen ja tietotaitoon voimme menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Poikkeaminen vanhalta reitiltä ja jään murtaminen uusien liiketoiminnan väylien löytämiseksi edellyttää yrityksiltä kaukonäköisyyttä ja rohkeutta, mutta myös valtiovallalta pitkäjänteistä aktiivista innovaatiopolitiikkaa.

Ensimmäinen suomalainen patentti myönnettiin jo vuonna 1842. PRH perustettiin itsenäiseksi virastoksi 75 vuotta sitten ja se on siitä asti ollut olennainen osa suomalaista IPR-infrastruktuuria. PRH mahdollistaa omalta osalta suomalaiselle innovaatiopolitiikalle ja –toiminnalle menestyksen.

PRH:n tekemän patenttitutkimuksen laatu kestää tänä päivänä kovan kansainvälisen vertailun. Tutkimuksemme osoittavat, että PRH:ssa tutkitulla hakemuksella on erinomaiset edellytykset päätyä patentiksi esimerkiksi USA:n patenttivirastoon tehdyn jatkohakemuksen perusteella. Laadukkailla prosesseillaan ja asiakaslähtöisellä toimintamallilla PRH tarjoaa asiakkailleen tänä päivänä kilpailukykyisen palvelukokonaisuuden.

Toivon, että itsenäisyyden juhlavuonna 2017 alkanut orastava talouskasvu vahvistuu ja yritykset panostavat liiketoimintansa kehittämiseen ja kokonaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen. PRH on valmis auttamaan kaikin käytettävissään olevin keinoin uusien innovaatioiden onnistuneessa suojaamisessa kaikilla niillä markkinoilla ja merillä millä asiakkaamme kulloinkin liikkuvatkaan.

Jorma Hanski
Johtaja, Patentit ja tavaramerkit
PRH

Kuva: Juha Rahkonen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.11.2017