PRH on mukana ASREK-hankkeessa

Sähköinen asunto-osakerekisteri

PRH on mukana maanmittauslaitoksen ja muiden toimijoiden (esim. Vero, VRK, yksityiset toimijat) kanssa ASREK-hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan. ASREK-hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Hanke tarkoittaa muutoksia useisiin kaupparekisterin tietojärjestelmiin. Sen myötä asunto-osakeyhtiö on mahdollista perustaa sähköisesti. Samassa yhteydessä laajennetaan myös jo käytössä olevaa osakeyhtiön sähköisestä perustamispalvelua.

Uusi palvelu toteutetaan osaksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) sähköistä asiointipalvelua. Uudessa palvelussa asiakas voi käyttää itse laatimaansa perustamissopimusta samoin kuin yhtiöjärjestystä. Tällöin yhtiön perustajaosakkaana voi olla esim. ulkomaalainen yritys. Perustamisvaiheessa mahdollistetaan myös se, ettei kaikilla hallituksen jäsenillä tarvitse olla suomalaista henkilötunnusta.

Asunto-osakeyhtiön perustamisessa asiakas ilmoittaa yhtiöjärjestyksen osana olevan huoneistoselitelmän rakenteellisessa muodossa. Vastaava toiminnallisuus tullaan toteuttamaan myös asunto-osakeyhtiön sähköiseen muutosilmoitukseen. Rakenteinen huoneistoselitelmä on yksi edellytys ASREK-hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Myös PRH:n tietopalvelutuotteita tullaan kehittämään ASREK-muutosten myötä. Jo olemassa olevia tuotteita täydennetään uusilla tiedoilla ja tehdään tarvittaessa uusia tuotteita. PRH:n uudistusten on tarkoitus mennä tuotantoon vuoden 2019 alkupuolella.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.11.2017