PRH:n palvelujen uusi hinnasto astui voimaan 1.5.2017

Hinnasto sisältää muutoksia kansallisiin patentteihin, eurooppapatentteihin, lisäsuojatodistuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvissä maksuissa. Osa maksuista nousi ja osa laski. Malleihin ja hyödyllisyysmalleihin liittyvissä maksuissa ei ole muutoksia.

Seuraavassa on esitetty maksuihin kohdistuneet keskeisimmät muutokset ja joitakin tarkentavia ohjeita maksamiseen. Pääsääntöisesti maksut tulee suorittaa toukokuun alusta lähtien uuden hinnaston mukaisesti. Joissakin tapauksissa sovelletaan kuitenkin vielä vanhaa hinnastoa.

Keskeisimmät muutokset patenttimaksuihin

Maksut alkaen 1.5.2017 (suluissa vanha maksu):

Hakemusmaksu

 • paperilla 500 e (ennen 450 e)
 • sähköisessä palvelussa 400 e (350 e)
 • hakemusmaksu tulee maksaa hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisesti

Lisämaksu jokaisesta yli viidentoista menevästä vaatimuksesta 50 e (40 e)

 • Hakemukseen voi ilman lisämaksua sisällyttää viisitoista patenttivaatimusta. Ennen 1.5.2017 saapuneisiin hakemuksiin vaatimuksia voi ilman lisämaksua sisällyttää vain kymmenen.
 • Lisämaksun suuruus vaatimusta kohden määräytyy sen päivän hinnaston mukaan, jolloin lisävaatimukset ovat saapuneet virastoon.

Julkaisumaksu

 • paperilla 500 e (450 e)
 • sähköisessä palvelussa 400 e (350 e)
 • kansallisen patenttihakemuksen julkaisumaksu maksetaan PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa olevan summan mukaisesti, maksupäivästä riippumatta
 • Suomessa voimaansaatettavan eurooppapatentin julkaisumaksu tulee maksaa uuden hinnaston mukaisena, ennen 1.5. maksettuihin julkaisumaksuihin sovelletaan vanhaa hinnastoa

Muutokset patentin vuosimaksuihin

Ensimmäisen kolmen vuoden vuosimaksut säilyivät ennallaan. Vuosilta 4 ja 5 maksut laskivat, kun taas vuosilta 6-13 maksut nousivat. Vuosien 14-20 vuosimaksut pysyivät ennallaan.

Jos vuosimaksun alkuperäinen eräpäivä on ennen 1.5.2017, sovelletaan vanhaa hinnastoa. Jos alkuperäinen eräpäivä on 1.5.2017 jälkeen, sovelletaan uutta hinnastoa. Jos vuosimaksun alkuperäinen eräpäivä on 1.5.2017 jälkeen, mutta maksu on suoritettu tätä ennen, sovelletaan kuitenkin vanhaa hinnastoa. Edellä mainittu pätee myös vuosimaksuihin jotka maksetaan eräpäivän jälkeen korotettuina, niihin siis sovelletaan alkuperäisen vuosimaksun eräpäivän hinnastoa.

Muuttuneet vuosimaksut (suluissa vanha maksu):

 • 4. vuosi 125 e (155 e)
 • 5. vuosi 150 e (170 e)
 • 6. vuosi 200 e (195 e)
 • 7. vuosi 250 e (245 e)
 • 8. vuosi 300 e (290 e)
 • 9. vuosi 350 e (320 e)
 • 10. vuosi 400 e (360 e)
 • 11. vuosi 450 e (425 e)
 • 12. vuosi 500 e (485 e)
 • 13. vuosi 550 e (540 e)

Siirry "Patentin hinnastot ja maksuohjeet"-sivulle.

Keskeisimmät muutokset tavaramerkkimaksuissa

Maksut alkaen 1.5.2017 (suluissa vanha maksu):

Rekisteröinnin hakemusmaksu

 • paperilla 275 e (ennen 250 e)
 • sähköisesti 225 e (215 e)
 • luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 e (80 e)

Rekisteröinnin uudistamismaksu

 • paperilla 275 e (300 e)
 • sähköisesti 225 e (275 e)
 • luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 e (125 e)

Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 275 e (215 e)

Siirry "Tavaramerkin hinnastot ja maksuohjeet"-sivulle.

PRH:n perimät maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön antamaan asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 235/2017. Vanha hinnasto perustuu asetukseen 758/2016.

Lue lisää patenttien ja tavaramerkkien maksujen muutoksista ja niiden perusteluista.

Lisätietoja

 • neuvonta.patentti(a)prh.fi
 • neuvonta.tavaramerkki(a)prh.fi
 • asiakaspalvelu 029 509 5050


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.11.2017