Tilinpäätöksen toimittamisen laiminlyönti johtaa seuraamuksiin

Nyt myös toimiva yritys poistetaan kaupparekisteristä

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että osakeyhtiö ja osuuskunta eivät voi harjoittaa yritystoimintaa. Rekisteristä poistetun yrityksen edustajat voivat ryhtyä vain toimiin, jotka ovat välttämättömiä yrityksen velan maksamiseksi tai omaisuuden arvon säilyttämiseksi.

Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Tämä tarkoittaa yrityksen omaisuuden luovuttamista, jossa kaikki omaisuuserät arvostetaan käypään arvoon. Sen seurauksena yritykselle yleensä muodostuu verotettavaa tuloa. Verotettavaa tuloa muodostuu, kun ennakkoon tehdyt kulukirjaukset ja varaukset sekä ns. passiivinen arvonnousu palautuvat tuloon. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia myös osakkaille.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan on toimitettava tilinpäätöstietonsa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on aktiivisesti tiedottanut tilinpäätöksen toimittamisvelvollisuudesta. Viimeisen vuoden aikana myös tuhansille yrityksille on lähetetty muistutuskirjeitä tämän lakiin perustuvan velvollisuuden hoitamiseksi. Tämä ei ole merkittävästi lisännyt yritysten aktiivisuutta velvollisuuden hoitamisessa.

Kuluvan toukokuun lopussa lähtevässä kirjeessä kehotuksen noudattamatta jättämistä seuraa yrityksen poisto kaupparekisteristä. Kirjeitä lähetetään ensimmäistä kertaa niin toimiville kuin toimimattomille yrityksille. Poistomenettely koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä. Huom! osakeyhtiön ja osuuskunnan on laadittava tilinpäätös jokaiselta tilikaudelta riippumatta siitä harjoittaako se toimintaa vai ei. Poistomenettely perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Onko yrityksen tilinpäätöstiedot toimitettu asianmukaisesti?

PRH:n Virre tietopalvelusta voi maksutta tarkastaa, onko tilinpäätös asianmukaisesti toimitettu ja rekisteröity www.virre.fi

Tutustu osakeyhtiön ja osuuskunnan ohjeisiin, jossa kerrotaan rekisteristä poistamisesta.

Jos saat kehotuskirjeen, toimi näin

Tilinpäätöstiedot voi ilmoittaa kehotuskirjeen mukana tulevalla lomakkeella. Tilinpäätösasiakirjojen ilmoittaminen on maksutonta.

Mikäli yrityksellä ei ole lainkaan toimintaa, eikä se ilmoita tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi, yritys jää poistomenettelyyn. Toimimattoman yrityksen, jolla on tarve pysyä kaupparekisterissä, tulee toimittaa pyydetyltä tilikaudelta allekirjoitettu ja päivätty tase sekä ilmoitus, että toimintaa ei ole.

Lisätietoja tilinpäätöstietojen ilmoitusvelvollisuudesta on PRH:n verkkosivuilla.

Siirry tilinpäätösohjeisiin.

Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900, ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.11.2017