Digitalisaatio ja globalisaatio vaikuttavat yhtä vahvemmin toimintaympäristöön

PRH on merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Virasto kehittää toimintaansa määrätietoisesti pysyäkseen julkishallinnon sähköisen asiakaspalvelun vahvana edelläkävijänä digitalisoituvassa yhteiskunnassa, johon globalisaatio tuo omat haasteensa.

Rauni Hagman, pääjohtaja, PRH

PRH:n päätehtäväalueet ovat yritysten ja yhteisöjen rekisteröinti, teollisoikeuksien suojaaminen sekä säätiö- ja tilantarkastusvalvonta.

– Toimintaympäristön digitalisaatio vaikuttaa entistä vahvemmin kaikkeen tekemiseemme. Haluamme kehittyä edelleen sähköisen asioinnin edelläkävijänä sekä tehdä avointa ja tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Näin saadaan myös rekistereissämme olevat perustiedot yrityksistä koko yhteiskunnan tehokkaaseen käyttöön organisaatiorajat ylittäen, kertoo PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman.

Globalisaatio vaikuttaa Hagmanin mukaan erityisesti yksinoikeuksien, kuten patenttien ja tavaramerkkien, suojaamiseen, jossa PRH on kilpailutilanteessa paitsi eurooppalaisten myös esimerkiksi amerikkalaisten ja kiinalaisten viranomaisten kanssa. Yhä useampi suomalainen yritys tekee patenttihakemuksensa suoraan USA:han, vaikka patentoinnin voisi yhtä hyvin aloittaa Suomesta ja PRH:sta.

Asiakaslähtöistä palvelua ja tehokasta yhteistyötä

Tänä vuonna PRH:ssa otetaan käyttöön palvelujohtamisen toimintamalli, joka mukailee alkuvuodesta julkistettuja valtioneuvoston ohjaavia linjauksia digitalisaatiosta.

– Yrityspalveluiden portfoliossa etsitään vastausta kysymykseen, miten voisimme tuottaa parhaiten palveluita asiakkaita kuunnellen?

Esimerkiksi hyvästä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa Rauni Hagman mainitsee Verohallinnon kanssa toteutetun yhteisen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ).

– Teemme entistä enemmän yhteistyötä myös Väestörekisterikeskuksen ja Maanmittauslaitoksen sekä Tilastokeskuksen kanssa. IPR-asioissa vahvin kumppanimme on Tekes ja viime syksystä lähtien Team Finland –verkosto, jossa autamme yrityksiä kansainvälistymisen polulla.

Uudet toimitilat tukevat uusia työnteon tapoja

PRH muuttaa vuoden 2017 loppuun mennessä uusiin tiloihin osoitteeseen Sörnäisten Rantatie 13. Tilat remontoidaan täysin valtion työympäristökonseptin mukaisesti monitoimitilatoimistoksi, jossa on avoimia yhteiskäytöllisiä tiloja sekä tarvittava määrä hiljaisia vetäytymistiloja. Nykyisin talossa vuokralla oleva Valtiokonttori jäänee toiseksi vuokralaiseksi.

Uusiin toimitiloihin siirtyminen on pääjohtajan mielestä iso muutos.

– Kyse ei ole vain toimistotiloista, vaan myös uudenlaisesta työn tekemisestä. Avotiloissa tiimityö helpottuu ja tiedonvaihto sujuu varmaan entistä luontevammin. Mobiiliympäristö taas vaatii uudenlaisia työvälineitä ja ratkaisuja. Koko henkilöstön toivotaan osallistuvan aktiivisesti erilaisten meille sopivien ratkaisujen kehittämiseen.


Teksti: Marjo Rautvuori
Kuva: Juha Rahkonen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017