Uuden säätiölain alkukuukaudet

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Uuden lain mukaisia sääntömuutoksia on tullut vireille joulu-helmikuun aikana useita kymmeniä ja niitä käsitellään PRH:ssa viiden lakimiehen voimin. Monet säätiöt ovat käyttäneet uuden lain mukaan tuomaa mahdollisuutta sääntöjen muutoksen ennakkotarkastukseen ja kokeneet menettelyn hyödylliseksi. Tytäryhteisösulautumisia, joissa säätiön kokonaan omistama osakeyhtiö sulautuu säätiöön, on tullut vireille viisi kappaletta. Myös uuden lain mukaisia toimitusjohtajia ja aputoiminimiä on rekisteröity säätiörekisteriin.

Toimimattomien säätiöiden rekisteripoisto

PRH on aloittanut tammikuussa uuden säätiölain mukaisen toimimattomien säätiöiden rekisteripoistomenettelyn. Menettelyn tavoitteena on säätiörekisterin ajantasaisuus. Poistamme säätiörekisteristä ne säätiöt, joilla ei ole toimintaa. Lain mukaan rekisteristä voidaan poistaa säätiöt, joilla ei ole säätiörekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta ja säätiöt, joiden viimeisestä säätiörekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

Poistomenettelyssä on mukana 106 säätiötä. Säätiörekisterissä on noin 2.800 säätiötä. Menettelyssä mukana olevia säätiöitä kehotetaan PRH:n kotisivulla sekä Virallisessa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella korjaamaan rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat puutteet. Säätiöt, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta ja joiden selvitystilaan määräämiseen ei ole edellytyksiä, poistetaan rekisteristä ilmoitetun määräpäivän jälkeen toukokuussa 2016.

Säätiövalvonta

PRH:n tavoitteena on tehokas säätiövalvonta. Valvonnan perusta ovat säätiöiden tilikausittain PRH:lle toimittamat vuosiselvitykset. Tänä vuonna valvojan huomio kiinnittyy erityisesti säätiön toimintakertomukseen. Kertomuksessa on raportoitava, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä säätiön ja sen lähipiirin väliset taloudelliset toimet. Kirjanpito- ja säätiölaeissa on säädetty toimintakertomuksen sisältövaatimukset. Molempia lakeja on juuri uudistettu ja säätiöjohdon onkin viimeistään nyt syytä päivittää tietonsa säätiötoimintaa säätelevistä laeista.

Säätiöjohdon tehtävä on huolellisesti toimien edistää säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Tämän tehtävän huolellinen hoitaminen edellyttää säätiötoiminnan normien tuntemusta. PRH on tammikuussa lähettänyt säätiöille vuosiselvitys-tiedotteen ja ohjeita. Säätiölaki on tietenkin uusi myös valvojalle. Tänä vuonna teemme valvontasuunnitelman, jossa fokuksena on lainmukaisten valvontakeinojen hyödyntäminen tehokkaalla tavalla.


Teksti: Terhi Maijala

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017