Team Finland lopettaa kansainvälistyvien yritysten pompottelun luukulta toiselle

Team Finlandissa otettiin viime syksynä käyttöön uusi kotimaan palvelumalli. Idea on yksinkertainen: Kansainvälistyvä yritys saa kaikki tarvitsemansa julkiset palvelut yhdeltä luukulta. PRH on osa Team Finland -verkostoa. Sen IPR-palvelut auttavat yrityksiä niin kilpailutilanteen kartoittamisessa kuin erittäin tärkeässä oman kilpailuedun suojaamisessa.

Kari Komulainen, palvelujohtaja, Tekes

Team Finland tarjoaa tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen. Suuntaviivat verkostolle antoi Matti Alahuhdan johdolla 2011-2012 työskennellyt elinkeinoelämän vaikuttajien työryhmä.

Uudessa kotimaan palvelumallissa monimutkaisten vaihtoehtojen selvittely on jätetty palvelun tuottajien, ei enää yritysten itsensä, tehtäväksi. Tuottajat räätälöivät yhteistyönä ratkaisun, jonka yritys saa yhdeltä luukulta. Palvelu on tarkoitettu kansainvälistymään lähteville ja kansainvälistä toimintaa laajentamaan pyrkiville yrityksille.

Parempaa palvelua nopeasti

Palvelujohtaja Kari Komulainen Tekesistä kertoo, että palvelumallin ansiosta asiakas saa parempaa palvelua omaa aikaansa ja vaivojaan säästäen. Asiakkaan ei tarvitse kuluttaa aikaa julkisten organisaatioiden työnjaon selvittämiseen tai samojen tietojen toimittamiseen kullekin palveluntuottajalle erikseen.

– Kun palvelu nopeutuu, kansainvälisille markkinoille pääsy ei myöskään viivästy turhaan.
Tuottajien kesken uusi malli on vaatinut organisaatiorajat ylittävää koulutusta ja muun muassa asiakashallintaprosessien ja tietohallintajärjestelmien yhtenäistämistä.

Monta tietä palvelujen ääreen

Jo yli tuhat yritystä on hakeutunut palveluiden ääreen puhelimen tai netin välityksellä tai käymällä Team Finlandin asiantuntijan luona henkilökohtaisesti. Heitä on jokaisessa maakunnassa. Tutun organisaation kautta tunnistetaan nyt myös tilanteita, joissa muistakin verkoston jäsenten palveluista voisi olla yritykselle hyötyä.

Monet yhteyttä ottaneet ovat Komulaisen mukaan saaneet tarvitsemansa avun saman tien osaavilta palveluneuvojilta.

PRH:lla merkittävä rooli

PRH:n palvelut kansainvälistyvälle yritykselle liittyvät kilpailutilanteen kartoittamiseen ja yrityksen oman kilpailuedun turvaamiseen aineettoman omaisuuden suojauskeinoin.

PRH tarjoaa neuvonta-, tieto- ja koulutuspalveluita IPR-asioissa.

Kansainvälisiä patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeuksia voi hakea PRH:n kautta. Kun tavoitteena on nopea patenttisuoja ulkomailla, hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä PRH:n tutkimalle hakemukselle.

Jatkuvaa kehitystyötä asiakkaita kuunnellen

Team Finlandin kotimaan palvelumalli on jatkuvan kehitystyön kohteena.

– Jotta palvelu toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, seuraamme, millä tavoin asiakas tulee tietoiseksi palvelusta ja miten hakeutuu sen pariin. Palveluiden sisältöjä ja back office –toimintoja kehitetään myös jatkuvasti.

Palvelusisällön uudistamisesta Komulainen kertoo esimerkiksi Team Finland –kasvuohjelmat ja viennin rahoituksen uudistukset.


Lisätietoja Team Finland -palveluista


Teksti: Marjo Rautvuori
Kuva: Tekes/Eeva Anundi


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017