Tilintarkastusvalvonta on aloittanut toimintansa PRH:ssa

Tilintarkastusvalvonta siirtyi tilintarkastuslain uudistuksen myötä Patentti- ja rekisterihallitukseen 1.1.2016. Aiemmin tilintarkastajien valvonnasta vastasivat Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA), kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta). PRH vastaa nyt keskitetysti tilintarkastajien laadunvalvonnasta, tilintarkastajarekisterin ylläpidosta sekä uuden tutkintojärjestelmän mukaisista tutkinnoista ja tilintarkastajien hyväksymisestä.

Vauhdista uuteen organisaatioon

Riikka Harjula, tilintarkastusvalvonnan johtaja, PRH

Riikka Harjula siirtyi tilintarkastusvalvonnan johtajaksi Mehiläinen Oy:n laatujohtajan tehtävistä. Yksikön muu henkilöstö koostuu pääosin Keskuskauppakamarista siirtyneistä työntekijöistä, mikä on helpottanut siirtymävaihetta. "Osaaminen oli uudessa yksikössä jo valmiiksi olemassa, joten työt ovat jatkuneet sisällön puolesta normaalisti. Haasteita on tuonut lähinnä uudessa organisaatiossa toimiminen; meidän tulee aluksi organisoitua sisäisesti, oppia talon tavoille ja mukauttaa toimintamme PRH:n normaaliin vuosirytmiin."


Tilintarkastusvalvonnan työ onkin jo täydessä vauhdissa: yksikkö kokoaa parhaillaan uutta tilintarkastajarekisteriä, suunnittelee laadunvalvonnan vuosiohjelmaa ja valmistelee uuden tutkintorakenteen mukaisia tutkintotilaisuuksia syksylle. Tutkinta- ja oikaisuvaatimusasioita käsittelevä tilintarkastuslautakunta aloittaa toimintansa helmikuussa.

Yhtenäinen toimintapa alalle

Harjulan mukaan merkittävin asia valvonnan muutoksessa on se, että alalle saadaan nyt yhtenäinen toimintapa. "Muutos tarkoittaa ennen kaikkea toiminnan yhdenmukaistumista. Aiemmin rekisterit, laadunvalvonta ja ohjeistus olivat eri tahojen vastuulla. Nyt tilannetta selkeyttää se, että on vain yksi paikka, jossa asiat käsitellään ja josta ohjeita tulee."
Muutostilanne edellyttää uudelta valvojalta kuitenkin paljon kenttätyötä ja viestinnän tehostamista. "Nyt on tärkeää, että panostamme tiedottamiseen, tapaamme alan toimijoita ja verkostoidumme aktiivisesti. Haluamme kuulla, mitä odotuksia ja toiveita kentällä on."


Teksti: Anna Mikkonen
Kuva: Leena Puolimatka


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2017