Tilintarkastajatutkinnot 2019

Bild: Shutterstock

Hakuaika tilintarkastajatutkintoihin päättyi 15.3.2019. Saimme yhteensä noin 380 ilmoittautumista syksyn tilintarkastajatutkintoihin. Viime vuoden tutkintoihin saimme ilmoittautumisia 399 kappaletta. Eniten ilmoittautumisia saimme tilintarkastajan perustutkintoon, HT-tutkintoon, joita tuli yhteensä reilut 200 kappaletta, saman verran kuin viime vuonna.

Järjestämme tilintarkastajatutkinnot elo-syyskuussa 2019. Tilintarkastuslain siirtymäkauden ajan PRH järjestää myös siirtymäkokeen sekä tutkintokokeita aiemman tilintarkastuslain mukaisten tutkintojen loppuunsaattajille. Tarpeen mukaan järjestetään kelpoisuuskoe ulkomailla hyväksytyille tilintarkastajille.

Tänä vuonna olemme varautuneet järjestämään kaikkiaan kahdeksan erilaista tutkintokoetta. Tutkintokokeet pidetään pääkaupunkiseudulla.

Tutkintojen ajankohdat

Tilintarkastajatutkinnot:

  • HT-tutkinto lauantaina ja sunnuntaina 24.–25.8.2019
  • Siirtymäkoe lauantaina 24.8.2019
  • KHT-tutkinto lauantaina 7.9.2019
  • JHT-tutkinto lauantaina 7.9.2019

Aiemman tilintarkastuslain mukaisia tutkintoja voivat suorittaa ne henkilöt, joilla on voimassa oleva KHT- tai HTM-tutkinnon osasuoritusoikeus tai voimassa oleva osallistumisoikeus JHTT-tutkintoon.

Aiemman tilintarkastuslain mukaiset tutkinnot:

  • HTM 1-osa lauantaina 24.8.2019
  • HTM 2-osa sunnuntaina 25.8.2019
  • KHT 1-osa lauantaina 24.8.2019
  • KHT 2-osa lauantaina 7.9.2019
  • JHTT-tutkinnon 2-osa sunnuntaina 25.8.2019

JHTT-tutkinnon 1- ja 3-osia ei järjestetä, koska kukaan ei ilmoittautunut niihin. Järjestämme JHTT-tutkinnon tänä vuonna viimeistä kertaa. Muut siirtymäkaudella järjestettävät tutkinnot järjestämme viimeisen kerran ensi vuonna.

Lisätietoja: suunnittelija Annika Mäki

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.06.2019