Tutkintojaoston jäsenet nimitetty kolmivuotiskaudelle

Kuva: Shutterstock
Tutkintojaoston jäseniksi on nimitetty kolmivuotiskaudelle 2019–2021 HT-tilintarkastaja Tuula Ossa ja HT-, JHT-tilintarkastaja Minna Ainasvuori. Puheenjohtajana kaudella 2018–2020 toimii HT-, KHT-tilintarkastaja Pasi Pekkarinen.


Tutkintojaosto laatii tilintarkastajatutkintokokeiden tehtävät ja arvosteluperusteet sekä arvostelee tutkintokokeiden vastaukset. Tutkintojaosto laatii PRH:n tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintokokeiden arvosteluperusteiden vahvistamisesta, tutkintokokeiden hyväksymispisterajoista sekä vastausten arvostelusta. Jaosto käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.06.2019