Korona ja tilinpäätöksen ilmoittaminen (30.9.2019 – 31.3.2020 päättyneet tilikaudet)

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Ennen kaupparekisteriin ilmoittamista tilinpäätös täytyy vahvistaa.

Esimerkiksi osakeyhtiön tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka jälkeen osakeyhtiöllä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin.

Koronavirusepidemian takia eduskunta on säätänyt väliaikaisen lain, jonka nojalla yritykset voivat tietyin edellytyksin siirtää tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen pitämistä syyskuun loppuun 2020 asti.

Mitä yritysmuotoja ohje koskee?

Ohje koskee seuraavia yritysmuotoja:

  • osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö
  • osuuskunta
  • osuuspankki
  • vakuutusosakeyhtiö ja julkinen vakuutusosakeyhtiö
  • keskinäinen vakuutusyhtiö ja julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö
  • säästöpankki
  • vakuutusyhdistys.

Lue lisää yrityksistä, joiden ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Mitä tilikausia väliaikainen laki koskee?

Laki koskee tilikausia, jotka ovat päättyneet 30.9.2019 ja 31.3.2020 välisenä aikana.

Tilinpäätöksen vahvistamista koskeva kokous täytyy pitää viimeistään 30.9.2020.

Milloin tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin?

30.9.2019 ja 31.3.2020 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta, kuitenkin viimeistään 30.11.2020.

Jos yritys ilmoittaa tilinpäätöksen myöhässä, PRH lähettää yritykselle 85 euron käsittelymaksun.

Miten ilmoitat?

Lue ohje tilinpäätöksen ilmoittamisesta suoraan kaupparekisteriin. Siirry ohjeeseen: Tilinpäätös kaupparekisteriin.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen siirtämisestä säädetään laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (290/2020). Laki tuli voimaan 1.5.2020 ja on voimassa 30.9.2020 asti.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.05.2020