JHT-tutkinto on tilintarkastusalan erikoistumistutkinto

JHT-tutkintokokeen tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti julkisyhteisöä ja -konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

PRH päättää JHT-tutkintokokeen tehtävien sisällöstä. Tutkintokoe järjestetään suomen ja ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä.

JHT-tutkinnon sisältö

JHT-tutkintokoe sisältää tehtäviä julkishallintoa koskevasta sääntelystä, julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta sekä tilintarkastajan raportoinnista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.
Tutkintokoe voi sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntely
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • julkishallintoa ja -taloutta koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

JHT-tutkintokokeen sisällöstä määrätään TEM:n asetuksessa tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015). Tutustu TEM:n asetukseen Finlex-sivulla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Miten tutkintosuoritus arvostellaan?

Tutkintosuoritus hyväksytään, kun kokelas saa tutkinnossa vähintään PRH:n tilintarkastusvalvonnan vahvistaman hyväksymispisterajan mukaisen pistemäärän.

PRH julkistaa JHT-tutkinnon arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu.

Tutustu tutkintojen koetehtäviin arvosteluperusteineen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022