Vaihtoehtoinen tutkintopolku JHT-tutkintoon

Jos sinulla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa tai kaikkia julkissektorin opintoja, sinulle voidaan tietyin edellytyksin myöntää osallistumislupa JHT-tutkintoon.

JHT-tutkinnon osallistumislupaa hakeva voi korvata lisätehtävillä enintään kuusi opintopistettä tai neljä opintoviikkoa julkissektorin opintoja. Lue lisää JHT-tilintarkastajan opintovaatimuksista.

Kuka voi hakea osallistumislupaa vaihtoehtoisen polun kautta?

Vaihtoehto 1

Olet toiminut päätoimisesti 6 vuotta ammattimaisissa tehtävissä. Opinnoistasi voi puuttua enintään lisätehtävillä korvattava osuus. Ennen JHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä sinun on kuitenkin täytynyt toimia vähintään 7 vuotta kyseisissä tehtävissä.

Ammattimaisiksi tehtäviksi luetaan

  • toimitusjohtajan
  • toimitusjohtajan sijaisen
  • talousjohtajan
  • sisäisen tarkastajan tehtävät
  • tai muut vastaavat tehtävät yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Vaihtoehto 2

Olet toiminut 4 vuotta ammattimaisesti HT-tilintarkastajana. Opinnoistasi voi puuttua enintään lisätehtävillä korvattava osuus. Ennen JHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä sinun on kuitenkin täytynyt toimia vähintään 5 vuotta ammattimaisesti HT-tilintarkastajana.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022