Kelpoisuuskoe ETA-valtiossa hyväksytylle tilintarkastajalle

Euroopan talousalueen (ETA) valtiossa hyväksytty tilintarkastaja voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi.

Hakijan on ennen hyväksymistä suoritettava PRH:n määräämä osa tilintarkastajan ammattitutkinnosta eli kelpoisuuskoe.

Kelpoisuuskoe sisältää

  • tilintarkastusta
  • kirjanpitoa
  • eri yhteisömuotoja
  • tilintarkastukseen liittyvää muuta kansallista sääntelyä koskevia tehtäviä.

Kokeen tehtävien täytyy vastata haettavaa hyväksymistä. Esimerkiksi jos hakija hakee JHT-pätevyyttä, kokeen täytyy sisältää julkishallinnon ja -talouden sääntelyä koskevia tehtäviä.
Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi myös olla englannin kielellä.

Hakijan on osoitettava, että hänet on hyväksytty tilintarkastajaksi toisessa ETA-valtiossa. Kelpoisuuskoe on maksullinen ja se järjestetään pääsääntöisesti HT-, KHT- tai JHT-tutkintotilaisuuden yhteydessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022