KHT-tutkinto on tilintarkastusalan erikoistumistutkinto

KHT-tutkintokokeen tehtävät liittyvät valmiuksiin hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollista yleisen edun kannalta merkittävää yritystä ja konsernia koskevia vaativia tilintarkastustehtäviä.

PRH päättää KHT-tutkintokokeen tehtävien sisällöstä. Tutkintokoe järjestetään suomen ja ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä.

KHT-tutkintokokeen sisällöstä määrätään TEM:n asetuksessa tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015). Tutustu TEM:n asetukseen Finlex-sivulla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

KHT-tutkinnon sisältö

KHT-tutkintokoe sisältää tehtäviä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomusten laatimisesta ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä sekä muusta raportoinnista.

Tutkintokoe voi sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntely
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

Miten tutkintosuoristus arvostellaan?

Tutkintosuoritus hyväksytään, kun kokelas saa tutkintokokeessa vähintään PRH:n vahvistaman hyväksymispisterajan mukaisen pistemäärän.

PRH julkistaa KHT-tutkinnon arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu.

Tutustu tutkintojen koetehtäviin arvosteluperusteineen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022