Tutkintotulokset 2021

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vahvistanut 9.12.2021 vuoden 2021 tilintarkastajatutkintojen tulokset.

PRH hyväksyi

  • 115 henkilön suorituksen HT-tutkinnossa
  • 68 henkilön suorituksen KHT-tutkinnossa
  • 7 henkilön suorituksen JHT-tutkinnossa.

Erikoistumistutkinnon suorittaneella pitää olla HT-tutkinto suoritettuna, jotta hänet voidaan hyväksyä KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi. Jos henkilö suorittaa hyväksytysti vain erikoistumistutkinnon, on suoritus voimassa viisi tutkintovuotta seuraavaa kalenterivuotta.

Tilintarkastajan hyväksymistä hakeneilla henkilöillä on oikeus käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty PRH:n tilintarkastusvalvonnan pitämään tilintarkastajarekisteriin. Tätä ennen he antavat käräjäoikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen.

Tilintarkastajatutkinnon suorittaneet 2021

Lähetämme sähköpostitse tiedon tutkinnon suorittamisesta hyväksytysti niille henkilöille, jotka eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään.

Lähetämme päätökset pisteliitteineen tutkintotuloksista kaikille osallistujille.

Vakuutuksen antaminen

Todistusten toimittaminen tilintarkastusvalvonnalle

PRH onnittelee tutkinnossa hyväksyttyjä!

Yhteydenotot: tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022