Tilintarkastusvalvonnalle toimitettavat todistukset

Hyväksymisedellytysten toteutumisen varmistamiseksi uusien tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastusvalvonnalle rekisteröintilomakkeen liitteenä

  • oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole konkurssissa, eikä häntä ole määrätty liiketoimintakieltoon,
  • Digi- ja väestötietovirastosta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole vajaavaltainen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu ja eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa. Holhousasioiden rekisteristä annettavat otteet voi tilata osoitteesta holhous@dvv.fi. Lue lisää holhousasioiden rekisteristä annettavista otteista.
    Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

  • oikeuden pöytäkirjanote tilintarkastajan vakuutuksen antamisesta
  • tarvittaessa työtodistus

Yllä mainitut viranomaistodistukset voivat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja, kun rekisteröidytte. Myös HT-tilintarkastajien, jotka hakevat KHT- tai JHT-tilintarkastajan hyväksymistä, täytyy toimittaa edellä mainitut viranomaistodistukset hakemuksen liitteenä.

PRH tarkastaa lisäksi rikos- ja sakkorekisteriotteet hyväksymistä hakevien osalta.

Todistusten toimittamisesta ja muusta tarvittavasta kerrotaan tutkintotulospäätöksessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022