Henkilöstön koulutus ja ohjeistus

Tilintarkastusyhteisön täytyy laatia henkilöstölleen toimintaohjeet asiakkaiden tuntemisesta. Sen täytyy laatia ohjeet myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä menettelyistä; asiakasta koskevien tietojen hankkimisesta, jatkuvasta seurannasta ja selonottovelvollisuudesta sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta.

Tilintarkastusyhteisön täytyy myös huolehtia siitä, että työntekijät saavat koulutusta rahanpesulainsäädännön noudattamisesta.

Konserniin tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan tilintarkastusyhteisön täytyy lisäksi noudattaa konsernin sisäisiä menettelytapoja ja ohjeita rahanpesulainsäädännön noudattamisesta.

Henkilöstön koulutuksesta ja suojelemisesta sekä sisäisten toimintaohjeiden laatimisesta säädetään rahanpesulain 9 luvun 1 §:ssä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.10.2021