Valvontatietoilmoitus

Tilintarkastajan ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten säilymistä valvotaan vuosittain PRH:lle toimitettavan valvontatietoilmoituksen avulla. Valvontatietoilmoituksella kerätään tietoja myös tilastotarkoituksia sekä tilintarkastajien laaduntarkastusta varten.

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan tulee toimittaa valvontatietoilmoitus edellisen kauden (1.7.–30.6.) tehtävistä tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä.

Valvontatietoilmoituksen on velvollinen antamaan joko tilintarkastaja tai
hänen puolestaan tilintarkastusyhteisö, jossa asianomainen tilintarkastaja toimii.

Tilintarkastusyhteisöt voivat antaa keskitetysti tiedot valvontaa varten palveluksessaan olevien tilintarkastajien puolesta yhdellä asiakirjalla. Kustakin tilintarkastajasta on annettava tiedot tilintarkastajakohtaisesti. Tilintarkastusyhteisö vakuuttaa tiedot oikeiksi ja vastaa niistä.

Siirry sähköiseen valvontatietoilmoitukseen

Tilintarkastajille valvontatietoilmoituksen täyttöohje (pdf, 0,07 Mt)

Yhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje (pdf, 0,21 Mt)Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.10.2017