Säätiölain vaikutukset säätiön tilintarkastukseen

Säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Laissa on tilintarkastusta koskevia muutoksia ja ne koskevat lain voimaantulon jälkeen päättyviltä tilikausilta tehtävien tilinpäätösten tilintarkastusta ja niistä annettavia tilintarkastuskertomuksia.

PRH:n säätiövalvontaan alkuvuodesta toimitetuissa säätiöiden vuosiselvityksissä on havaittu useita puutteellisia tilintarkastuskertomuksia. Puutteellinen tilintarkastuskertomus johtaa vuosiselvityksen korjauskehotukseen säätiölle.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on säätiölain (4 luku 2§) mukaisesti oltava lausunto seuraavista asioista:

  • onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi
  • onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

On siis erityisesti lausuttava, onko esitetty tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida säätiön tarkoituksen toteuttamista. Vanhaan säätiölakiin verrattuna toimielinten jäsenten palkkiot on arvioitava koko konserni huomioiden. Laki ei myöskään enää puhu palkkioiden kohtuullisuudesta vaan tavanomaisuudesta.

Tilintarkastusvalvonta kehottaa tilintarkastajia varmistamaan, että säätiölain voimaantulon jälkeen annettavat tilintarkastuskertomukset vastaavat uuden säätiölain vaatimuksia.

Lisätietoa säätiövalvonnan sivuilla

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.01.2021