Laaduntarkastusten painopistealueet

Laaduntarkastuksen painopistealueet 2017

Vuonna 2017 on nimetty kaksi painopistealuetta. Painopistealueet vuoden 2017 laaduntarkastuksissa ovat

  • liikevaihdon tarkastus
  • vaihto-omaisuuden tarkastus.

Jos toimeksiannossa ei ole vaihto-omaisuutta tai se ei ole merkittävä, tilintarkastusvalvonta on valinnut jonkin toisen tase-erän kyseisen toimeksiannon osalta painopistealueeksi. Lisäksi pyydetään lisätietoja olennaisuuden määrittämisestä.

Laaduntarkastuksen painopistealueet 2018

Vuonna 2018 jatketaan edelleen laaduntarkastuksessa liikevaihdon ja varaston tarkastuksen painotusta. Uutena painopistealueena vuonna 2018 otetaan mukaan riskien arviointi ja suunnitellut toimenpiteet riskeihin vastaamiseksi. Lisäksi pyydetään lisätietoja olennaisuuden määrittämisestä.

Laaduntarkastuksen alustavat painopistealueet 2019–2021

Vuosina 2019–2021 voidaan edelleen painottaa edellisten vuosien painopistealueita, mikäli havaintojen mukaan siihen on tarvetta. Vuosina 2019–2021 uusina painopistealueina ovat satunnaisessa järjestyksessä

  • lähipiiriin liittyvien tietojen tarkastus
  • tilintarkastusevidenssin hankkiminen
  • muistiotositteiden tarkastus.

Lisäksi saatetaan edelleen pyytää lisätietoja olennaisuuden määrittämisestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.04.2017