Laaduntarkastusten tulosluokat ja kriteerit

Laaduntarkastuksen tulosluokat

Henkilötilintarkastajan laaduntarkastuksen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Mikäli kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella.

Tulosluokkia ei sovelleta tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksessa.

Laaduntarkastuksen tulosluokkien kriteerit

Hyväksytty

 • tilintarkastaja on tehnyt tarkastetuilta osin riittävästi tilintarkastustoimenpiteitä ja hankkinut riittävästi evidenssiä lausuntonsa tueksi
 • tilintarkastuksessa ei ole olennaisia puutteita tarkastustyön kokonaisuus huomioon ottaen
 • evidenssi ja sitä tukeva dokumentaatio ovat riittäviä
 • relevanttien tilintarkastusstandardien tavoitteet on saavutettu.

Hylätty

 • uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ole tehdyn uusintatarkastuksen perusteella korjattu ja tilintarkastajan toiminnassa on edelleen olennaisia puutteita
 • tarkastustyö on erittäin puutteellista kaikissa tarkastustyön vaiheissa
 • dokumentointi puuttuu kokonaan tai lähes kokonaan
 • tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen lausunto
 • tilintarkastajan toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet ovat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä valvontatoimenpiteitä
 • tilintarkastaja ei ole noudattanut tilintarkastuslain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta toimittaa tilintarkastusvalvonnalle ilman aiheetonta viivästystä sen pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset avoimesti ja totuudenmukaisesti sekä avustaa muutoinkin valvonta-asian selvittämisessä
 • tilintarkastaja on kieltäytynyt laaduntarkastuksesta ja siten toiminut vastoin tilintarkastuslain 4 luvun 5 §:ää.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.04.2017