Laaduntarkastusten havainnot

PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset 2009–2015

Vuosina 2009–2012 yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavien tilintarkastajien laaduntarkastusten tavoitteena oli ensisijaisesti kerätä valvontakokemusta tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toiminnasta ja tehokkuudesta.

Seuraavan tarkastussyklin aikana vuosina 2013–2015 laaduntarkastusten sisällön painopiste oli laadunvalvontajärjestelmän testaamisessa toimeksiantoja läpikäymällä. Toimeksiannot valittiin riskiperusteisesti.

Laaduntarkastusten havaintoja 2009-2012

Laaduntarkastusten havaintoja 2013-2015

Muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset 2009-2015

Vuosina 2009–2015 laaduntarkastukset on tehty pääsääntöisesti kaikille tilintarkastajille, jotka tarkastavat muita kuin yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä.

Laaduntarkastusten havaintoja 2009-2014

Laaduntarkastusten havaintoja 2015

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.05.2016