Laaduntarkastusten havainnot

PRH:n tekemissä laaduntarkastuksissa arvioidaan tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmää ja sen toimivuutta, tilintarkastusalan eettisten vaatimusten noudattamista sekä tilintarkastustoimeksiantojen suunnittelua, toteuttamista ja raportointia. Laaduntarkastuksissa arvioidaan siis tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toimintaa kokonaisuutena.

PRH pyrkii tilintarkastajien laaduntarkastuksissa todentamaan, että tilintarkastaja

  • huolehtii tilintarkastustyönsä laadusta dokumentoidun laadunvalvontajärjestelmän avulla,
  • on hankkinut kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä,
  • on antanut havaintojensa mukaisesti tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä ja
  • on kommunikoinut toimeksiannon olosuhteisiin nähden asianmukaisella tavalla.

PRH pyrkii tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksissa todentamaan, että tilintarkastusyhteisö on luonut laadunvalvontajärjestelmän, jonka avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että

  • tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia ja
  • tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

Silloin, kun PRH toteaa tilintarkastustyössä tai laadunvalvontajärjestelmässä tai sen toiminnassa puutteita tai virheitä, PRH tekee laaduntarkastushavainnon.

PRH julkaisee vuosittain laaduntarkastuksen vuosiraportin, jossa on kerrottu laaduntarkastusten toteuttamisesta sekä tilintarkastajien laaduntarkastuksissa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista.

Tutustu uusimpaan raporttiin:

Lisäksi PRH laatii tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusten havainnoista yhteenvetoraportin, kun PRH on tehnyt laaduntarkastuksen kaikille niille tilintarkastusyhteisöille, joilla on yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tilintarkastusasiakkainaan. PRH tekee laaduntarkastuksen yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastaville tilintarkastusyhteisöille vähintään kolmen vuoden välein. Muille tilintarkastusyhteisöille PRH tekee laaduntarkastuksia riskiperusteisesti.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.02.2019