Muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus

PRH määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen vähintään joka kuudes vuosi, jos on kyse tilintarkastajasta, joka tarkastaa muita kuin yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä.

Laaduntarkastusten painopiste on toimeksiantojen tilintarkastusaineiston läpikäynnissä. Tarkastuksessa käydään läpi vähintään kahden merkittävän toimeksiannon tilintarkastustyötä. Tarkastuksessa perehdytään myös tilintarkastajan omaan laadunvalvontajärjestelmään ja arvioidaan sen luotettavuutta ja toimivuutta.

Laaduntarkastajina toimivat PRH:n valitsemat ammatissa toimivat tilintarkastajat. Laaduntarkastuksessa käytetään PRH:n asiantuntijoiden kehittämiä menetelmiä ja lomakkeita. Laaduntarkastusmaksu on 130 euroa tunnilta.

Laaduntarkastaja antaa tarkastuksen päätteeksi palautteen laaduntarkastuksessa tekemistään havainnoista ja ilmoittaa oman näkemyksensä laaduntarkastuksen tulokseksi.

PRH käsittelee laaduntarkastuksen tulokset varmistaakseen valvottavien tasapuolisen kohtelun ja valvoakseen laaduntarkastajien työn yhdenmukaisuutta.

Vasemmalta valikosta löydät lisätietoja laaduntarkastajista, laaduntarkastusten määräämisestä sekä tarkastusten käytännön toteutuksesta ja tuloksista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.05.2016