Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus

PRH määrää yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöt) tarkastavat tilintarkastajat laaduntarkastukseen vähintään joka kolmas vuosi. Käytännössä lähes kaikki PIE-yhteisöjen tilintarkastajat ovat tilintarkastusyhteisöjä.

Laaduntarkastusten keskeinen kohde on yhteisön sisäisen laadunvalvontajärjestelmän arviointi ja testaus. Tarkastuksissa arvioidaan myös yksittäisten toimeksiantojen tilintarkastustyön laatua.

PRH pyytää yhteisöltä aluksi esimateriaalia toimeksiantojen valintaa varten. Tämän jälkeen PRH lähettää pyynnön ennakkomateriaalista, joka sisältää valittujen toimeksiantojen tilintarkastuskansiot sekä tietoa tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteista ja menettelytavoista. Laaduntarkastuksen kenttäkäynnillä yhteisön tilintarkastustiimeille esitetään kysymyksiä dokumentaatiosta tehtyjen havaintojen perusteella.

Laaduntarkastuksen tuloksena tuodaan esille aiheita, joiden osalta yhteisön tulee tehdä toimenpiteitä tilintarkastustyön korkean laadun varmistamiseksi. Havainnot voivat liittyä yhteisön laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin tai yksittäisten tilintarkastustoimeksiantojen tarkastusevidenssin riittävyyteen.

Vasemmalta valikosta löydät lisätietoja laaduntarkastusten määräämisestä, tarkastusten käytännön toteutuksesta sekä niiden tuloksista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.05.2016