Tilintarkastajan tilintarkastustyön laaduntarkastuksen tulokset

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus

Laaduntarkastuksen lopputuloksena PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta. PRH laatii tarkastuksesta raportin, jossa esitetään laaduntarkastuksen tärkeimmät päätelmät ja suositukset.

Suurimmissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevien muiden tilintarkastajien laaduntarkastus

Laaduntarkastuksen lopputuloksena PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta.

Muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsittelee tehtävään valittujen laaduntarkastajien lähettämät lomakkeet ja laaduntarkastuksen alustavat tulokset varmistaakseen valvottavien tasapuolisen kohtelun ja valvoakseen laaduntarkastajien työn yhdenmukaisuutta. Laaduntarkastuksen lopputuloksena PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.06.2017