Tilintarkastajan tilintarkastustyön laaduntarkastus käytännössä

Tilintarkastajien laaduntarkastuksen kohteena on tilintarkastustyön laatu toimeksiannossa.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus

PRH pyytää tilintarkastajilta toimeksiantoa koskevan tilintarkastuskansion ja toimeksiantoon liittyviä tietoja. Tilintarkastusyhteisö toimittaa materiaalin PRH:lle pääsääntöisesti sähköisessä muodossa siten, että toimeksiantojen tilintarkastuskansiot ovat kannettavilla tietokoneilla sisältäen myös yhteisön käyttämän tilintarkastusohjelmiston. Laaduntarkastuksen aikana PRH esittää tilintarkastustiimeille lisäselvityspyyntöjä toimeksiantojen tarkastusdokumentaatiosta tehtyjen havaintojen perusteella. Laaduntarkastuksen lopuksi PRH esittää tilintarkastajille laaduntarkastuksen havainnot. Tarkastettavalla on mahdollisuus kommentoida esitettyjä havaintoja.

Suurimmissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevien muiden tilintarkastajien laaduntarkastus

Suurimmissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevien muiden tilintarkastajien laaduntarkastus suoritetaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus.

Muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus

Laaduntarkastajina toimivat PRH:n valitsemat ammatissa toimivat tilintarkastajat. Laaduntarkastus tehdään käyttäen PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijoiden kehittämiä menetelmiä ja lomakkeita. Laaduntarkastaja antaa tarkastuksen päätteeksi palautteen laaduntarkastuksessa tekemistään havainnoista ja ilmoittaa oman näkemyksensä laaduntarkastuksen tulokseksi. Tarkastettavalla on mahdollisuus kommentoida tarkastusta ja esitettyjä havaintoja. Laaduntarkastaja palauttaa kaikki laaduntarkastuksessa täytetyt lomakkeet ja mahdollisen muun tarkastusta tukevan aineiston PRH:lle jatkoanalysointia varten.

Tarkastuksen valmistuttua laaduntarkastaja laskuttaa laaduntarkastukseen käytetyn tuntimäärän mukaisesti laaduntarkastusmaksun suoraan tarkastettavalta. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1751/2015) mukaan laaduntarkastusmaksu on 130 euroa tunnilta. Maksuun sovelletaan arvonlisäverolakia (1501/1993).

Laaduntarkastaja perii tarkastettavalta lisäksi laaduntarkastuksesta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat. Matkakustannusten ja päivärahojen korvaus peritään noudattaen verohallinnon päätöksiä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Matka-aikaa ei veloiteta.

Laaduntarkastuslomake (pdf, 0,04 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.06.2017