Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksen kohteena on yhteisön sisäisen laadunvalvontajärjestelmän arviointi ja testaus sekä EU:n asetuksen (537/2014) vaatiman avoimuusraportin sisällön arviointi.

PRH:n tilintarkastusvalvonta pyytää tilintarkastusyhteisöltä materiaalia, joka sisältää tietoa muun muassa tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteista ja menettelytavoista sekä toteutetusta seurannasta.

PRH laatii laaduntarkastuksesta tarkastusraportin, jossa esitetään laaduntarkastuksen tärkeimmät päätelmät ja suositukset.

Muita yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Muita tilintarkastusyhteisöjä valvotaan ottaen huomioon niiden toiminnan laajuus ja monimutkaisuus.

Vasemmalta valikosta löydät lisätietoja laaduntarkastusten määräämisestä, tarkastusten käytännön toteutuksesta sekä niiden tuloksista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.05.2017