Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksen tulokset

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Laaduntarkastuksen tuloksena PRH laatii tarkastusraportin, jossa se esittää laaduntarkastuksen tärkeimmät päätelmät ja suositukset tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteista ja menettelytavoista.

Tilintarkastusyhteisön on toteutettava laaduntarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja päätelmien perusteella annetut suositukset 12 kuukauden kuluessa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo toimenpiteiden toteuttamista.

Muita yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsittelee laaduntarkastuksen tulokset ja tekee päätöksen toimenpiteistä, joihin laaduntarkastus antaa aihetta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.05.2017