Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kertomus PRH:n tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 2019

PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtävistä säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) 7 luvun 1-3 §:ssä sekä EU:n PIE-asetuksessa. Tilintarkastusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat tilintarkastajien hyväksymiseen, rekisteröintiin, toiminnan valvontaan sekä y leiseen ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät.


Osana Patentti- ja rekisterihallitusta tilintarkastusvalvonta toimii yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi. Keskeisiä lähtökohtia toiminnalle on oikeusvarmuus, ennakoitavuus, objektiivisuus ja asianosaisten yhdenvertaisuus. Tilintarkastusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on tilinpäätösinformaation luotettavuuden jatkuva parantaminen.

PRH:n uusi visio sekä strategia kaudelle 2018–2022 vahvistettiin 2018 alussa. PRH:n strategiset päämäärät ohjaavat myös tilintarkastusvalvonnan toimintaa tulevina vuosina.

Tilintarkastusvalvonnan toiminnan kehittämisen keskiössä on tavoite asiakkaan onnistumisesta. Loppuasiakkaamme eli tilinpäätöstiedon käyttäjän kannalta tämä tarkoittaa mm. laaduntarkastustyössä muutamien viime vuosien aikana tehtyjen uudistusten vakiinnuttamista sekä valvonnan tulosten tiedottamisen kehittämistä. Näin toimien vaikutamme tilintarkastuksen laadun ja sitä kautta tilinpäätösinformaation luotettavuuden paranemiseen. Asiointiasiakkaidemme (esim. valvonnan kohteena olevat tilintarkastajat) osalta pyrimme tukemaan asiakkaan onnistumista edistämällä päätöstemme ja ratkaisujemme selkeyttä ja ymmärrettävyyttä sekä määrittämällä käsittelyajat palveluillemme.

Jatkoimme vuoden 2019 aikana viestinnän kehittämistä ja järjestimme mm. kaksi tilintarkastajille suunnattua laatupäivää sekä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa ajankohtaistilaisuuden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastusvalio-kuntien edustajille ja eräiden sidosryhmien edustajille. Lisäksi tiedotamme PRH:n verkkosivuilla toiminnastamme sekä sen tuloksista ja näin pyrimme kehittämään hyvää tilintarkastustapaa.

Lokakuussa 2019 käynnistimme kokonaisvaltaisen digihankkeen tilintarkastusvalvonnan sähköisen asioinnin kehittämiseksi. Hankkeen aloittamista edelsi hankkeen alustava suunnittelu sekä palveluntuottajan kilpailuttaminen. Tavoitteena on mahdollistaa sähköinen asiointi lähtökohtaisesti kaikessa tilintarkastusvalvontaan liittyvässä asioinnissa ja näin ollen helpottaa tilintarkastajien, tilintarkastajaksi hakevien sekä muiden tilintarkastusvalvonnan kannalta keskeisten sidosryhmien asiointia tilintarkastusvalvonnan kanssa. Lisäksi tavoitteena on tehostaa ja automatisoida tilintarkastusvalvonnan käsittelyprosesseja. Arvioimme hankkeen jatkuvan kevääseen 2022.

Tilintarkastusvalvonnan virkamiehet

Vuoden 2019 päättyessä PRH:n tilintarkastusvalvonnan virkamiehinä oli 16 (vuonna 2018 18) henkilöä, yksi toimii tulosalueen johtajana, virkamiehistä 7 (9) toimi laadunvarmistusyksikössä, 5 (5) tutkinta- ja laillisuusvalvontayksikössä ja 3 (3) tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröintiyksikössä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021