Muut lakisääteiset tehtävät

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli tilintarkastuslain 2 luvun 9 §:n nojalla sille annetut yhteisöjen ja säätiöiden selvitykset tilintarkastajan erottamisesta kesken toimikauden ja tilintarkastajien antamat selvitykset eroamisesta tilintarkastajan tehtävästä kesken toimikauden.

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli 2 (vuonna 2019: 2) tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n nojalla tehtyä ilmoitusta siitä, ettei yhteisöllä ollut säännösten edellyttämää, kelpoisuusvaatimukset täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitukset johtivat molemmissa tapauksissa tilintarkastajan määräämiseen yhteisölle.

EU:n tilintarkastusasetuksen 537/2014 (PIE-asetuksen) mukaan tilintarkastusvalvonta on toimivaltainen myöntämään poikkeuksia tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimikauden enimmäiskestoon (Artikla 17.6) Tilintarkastusvalvonta sai vuonna 2020 neljä hakemusta kyseisen poikkeuksen myöntämisestä. Tilintarkastusvalvonta hylkäsi kaikki hakemukset.

EU:n tilintarkastusasetuksen mukaan tilintarkastusvalvonta voi myöntää poikkeuksia muiden palkkioiden kuin tilintarkastuspalkkioiden enimmäismääriin (Artikla 4.2). PRH sai seitsemän hakemusta poikkeusluvan myöntämisestä muiden palkkioiden kuin tilintarkastuspalkkioiden enimmäismäärien ylittämisestä erityisillä syillä. Tilintarkastusvalvonta hyväksyi hakemukset päätöksissä määritellyillä edellytyksillä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021